Hej företagare

Återställ
  • Monica Westberg MW:s Mat i Rengsjö en populär catering & drop-in butik Bergakiosken minilivs var starten för Monica Westberg, som idag driver MW:s mat i Rengsjö. Idén om att starta kiosk och minilivs blev verklighet då en 16-årig Monica såg möjligheten i och med att lokalen i Berga fanns. MW:s Mat i Rengsjö en populär catering & drop-in butik