Nya kort- och biljettpriser fr.o.m. 1 april

Den 1 april genomförs en justering av biljettpriser för träning och bad.

Sommaren 2022 aviserades att priserna för träning och bad skulle justeras enligt beslut i teknik- och fritidsnämnden med ca. 8% för att motsvara de allmänna kostnadsökningarna vid kommunens anläggningar. Beslutet i nämnden överklagades dock och vi har dröjt med genomförandet i väntan på dom i ärendet.

Vi konstaterar nu att överklagan inte vann gehör och kommer därför att genomföra den justering som planerats sedan tidigare till 1 april 2023.
Det gäller för försäljning av nya biljetter efter det datumet. För de som har sina träningskort på delbetalning kommer ny taxa att gälla fr.o.m. 1 april. Fakturan som skickas ut i mars men avser april månad kommer därför att vara på ett nytt belopp.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 februari 2023 kl. 10.42

Sidfot