En kommun fri från våld

Bollnäs kommunvapen

Bollnäs kommun har på senaste kommunstyrelsemötet beslutat att tillsätta resurser för deltagande i ett projekt som handlar om att minska våldet i Bollnäs kommun.

Syftet med projektet är att verka för ett förebyggande arbete samt att skapa ett kunskapsstöd och långsiktigt strategiskt arbete kopplat till generellt våld och mäns våld mot kvinnor. Insatsen ska bidra till en kunskapsökning i kommunen kring våld samt hur ett strategiskt våldsförebyggande arbete i hela kommunen kan byggas upp.

Fokus kommer ligga på att stärka våra baskunskaper om våld, genus och våldsprevention och hur kunskaperna ska kunna appliceras i våra verksamheter så att vi ska kunna jobba långsiktigt tillsammans med andra aktörer, i hela kommunen.

Projektet, som startar efter nyår, leds av Länsstyrelsen där vi kommer att samarbeta och utbyta erfarenheter med två andra kommuner i länet.

Projektet gör att vi under cirka två års tid kan växla upp det arbete som framgångsrikt skett inom socialförvaltningen att omfatta hela kommunen och våra verksamheter.

Från Bollnäs kommun kommer utöver våra sakkunniga inom folkhälsoområdet representanter från våra stora förvaltningar, koncernledningen och den politiska ledningen att delta.

Bollnäs kommun ska vara en kommun fri från våld!!

Marie Centerwall (S) Kommunalråd
Benny Engberg (BP) Kommunalråd
Åsa Äng Eriksson (M) kommunledning
Britt-Marie Rosenqvist (MP) Kommunledning

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 september 2022 kl. 15.18

Sidfot