Hur går det med projektet En kommun fri från våld?

Bollnäs kommunvapen

I december 2020 fattade kommunstyrelsen i Bollnäs beslut om att delta i projektet EKFFV (En kommun fri från våld). Processledare tillsattes och samverkansteams bildades från politiken och kommunens samtliga förvaltningar.

Här kommer en liten återblick och uppdatering av arbetet.

Projektstart

Projektet drog igång med stöd av Länsstyrelsen Gävleborg och Organisationen MÄN för jämställdhet. Även Ljusdals och Sandvikens kommuner deltar i EKFFV.

Inspirera, engagera och motivera

Det övergripande målet är att Bollnäs Kommun ska bli: En kommun fri från våld. För att nå målet och på vägen dit verka för att inspirera, engagera, motivera människor som bor i kommunen att våga se, reagera och agera mot våld.

Det kan vi göra!

 • Att få med fler aktörer i arbetet och samverka.
 • Att höja människors kunskap om att våld är så mycket mer än det vi kan se med blotta ögat.
 • Att synliggöra destruktiva könsnormer.
 • Att våga vara aktiva åskådare, som stå upp för alla människors rätt till en våldsfri vardag!
 • Att arbetet mot våld är vårt gemensamma mål.

Vi vill samarbeta med människor som bor, lever och verkar i kommunen. Där allas insats, liten som stor är precis lika viktig för att vi tillsammans ska nå målet!

Arbetet med att implementera EKFFV pågår för fullt!

Här nedan kommer lite av det arbete som vi redan har gjort och arbete som pågår:

 • Föreläst/informerat om våld samt om projektet EKFFV i flera forum.
 • Tagit fram en webbaserad utbildning (nanolearning-utbildning) i våldsprevention som snart kommer finnas att ta del av. Mer information kommer. Den webbaserade utbildningen kan användas av till exempel arbetsplatser, allmänheten, andra kommuner, skolor, föreningar, studieförbund etcetera för att höja människors kunskap om hur våld kan förebyggas.
 • Utbildningen är uppdelad i tre delar:
  1. Att höja kunskapen och öka medvetenheten mellan lindrigt och grovt våld.
  2. Att höja kunskapen och öka medvetenheten mellan destruktiva könsnormer och våld.
  3. Att öka kunskapen om och träna på att vara en aktiv åskådare som agerar mot lindrigt våld.
 • Planering pågår om deltagande i Rädda Barnens kampanj: STOPP MIN KROPP- vecka (v.38) Denna vecka höjer Rädda Barnen frågan om våld och sexuella övergrepp mot barn lite extra. Olika teman kommer lyftas varje dag och alla som vill kan engagera sig, lokalt och digitalt. Tanken med veckan är att få barn och vuxna att prata mer om kroppen, känslor och gränser för att bättre kunna förebygga våld och sexuella övergrepp mot barn, och ge stöd till de som blivit utsatta.
  Här kan du ta del av innehållet och mer om hur STOPP MIN KROPP -veckan är upplagd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
 • Vi har tillsammans med Kvinnojouren STÖTTAN, Brottsofferjouren samt Ovanåker och Söderhamns kommun (kommuner som ingår i samverkansavtalet med kvinnojouren Stöttan) arbetat med att ta fram en film som vänder sig kvinnor som lever under hot/våld. Filmen kommer att vara tyst för kvinnans säkerhet och budskapet om var kvinnor kan vändas sig visas på skyltar. TYSTA FILMEN kommer att lanseras under v.47 då den Nationella kampanjen: En vecka fri från våld startar. Filmen kommer att rulla på sociala medier och respektive kommuns, aktörs webbplats.
 • Planering inför hur kommunen ska uppmärksamma: En vecka fri från våld pågår. Kontakter har tagits för att samverka med polis och brottsofferjour med flera. Mer information om v.47 kommer.
 • Presentation av oss som ingår i samverkansteamet sker löpande på kommunens intranät.
 • Hur vi inom projektet EKFFV kan samverka med bostadsbolag för att införa metoden: HUSKURAGE. Medborgarskolan i Gävle kommer ge oss mer information om hur vi kan gå till väga. Med HUSKURAGE ökar kunskap om våld och civilkurage där tanken är att få fler att agera vid oro för att någon far illa i sitt hem. Genom att knacka på, att hämta hjälp av fler grannar, och/-eller att ringa polis. Mer information kommer.
 • Samverkansteamets uppdrag är också att ta fram underlag till kommunchefens ledningsgrupp som utgör styrgruppen. Till exempel statistik för vilket våld som finns i kommunen. Underlag vad våld kostar. Riskfaktorer för att veta vad som motverkar våld, skyddsfaktorer för att förstå vad som skyddar mot våld. Delta i föreläsningar med MÄN och andra utbildare, ta del av senaste forskning för att förstå vad vi kan påverka och hur vi kan göra det. Med mera.

Är du nyfiken på att veta mer eller undrar över något?

Hör gärna av dig till mig, Ewah Pettersson, processledare för En kommun fri från våld. Telefon: 0278-255 31, e-post: ewah.pettersson@bollnas.se

Information om våld i nära relationer

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 september 2022 kl. 15.19

Sidfot