Nya rekommendationer för testning av covid-19

Tops som förs in i provrör för covid-19

Idag (1 november) börjar nya rekommendationer gälla angående testning för covid-19 samt hur länge en bör stanna hemma vid symptom.

Vad gäller för mig som är fullvaccinerade?

Du som är fullvaccinerad bör stanna hemma om du har symtom som kan vara tecken på en luftvägsinfektion. Tecken på en luftvägsinfektion kan till exempel vara halsont, feber, hosta och sjukdomskänsla.

Du behöver som regel inte testa dig för covid-19.

Du som stannat hemma kan komma tillbaka till skola, arbete och fritidsaktiviteter när du:

 • varit feberfria ett dygn och
 • känner sig friska, även om de fortfarande har vissa luftvägssymtom.

I de allra flesta fall innebär det att du behöver vara hemma ett par dagar upp till en vecka.

Vad gäller för mig som inte är vaccinerad?

Följande rekommendationer gäller alla från förskoleklass (från cirka 6 år) och äldre som inte är fullvaccinerade:

 • Du bör stanna hemma om du har symtom som kan vara tecken på en luftvägsinfektion. Tecken på en luftvägsinfektion kan till exempel vara halsont, feber, hosta och sjukdomskänsla.
 • Du bör testa dig för covid-19 så snart som möjligt.

Du som är ovaccinerade och testat negativt för covid-19 (inte bär på sjukdomen) kan komma tillbaka till förskola, skola, arbete och fritidsaktiviteter om du:

 • varit feberfria ett dygn och
 • känner dig frisk, även om du fortfarande har vissa luftvägssymtom.

I de allra flesta fall innebär det att du behöver vara hemma ett par dagar upp till en vecka.

Vad gäller för barn i förskoleålder (1-6 år)?

Rekommendationer till barn i förskoleåldern är att de bör stanna hemma om de har symtom som kan vara tecken på en luftvägsinfektion. Tecken på en luftvägsinfektion kan till exempel vara halsont, feber, hosta och sjukdomskänsla.

De behöver som regel inte testa sig för covid-19.

Barn som stannat hemma kan komma tillbaka till förskola och fritidsaktiviteter när de:

 • varit feberfria ett dygn och
 • känner sig friska, även om de fortfarande har vissa luftvägssymtom.

I de allra flesta fall innebär det att de behöver vara hemma från ett par dagar upp till en vecka.

Individer och vårdnadshavare behöver med stöd av dessa rekommendationer göra en egen bedömning av när de själva eller barnet har ett tillräckligt gott allmäntillstånd för att återgå till förskola, skola, fritidsaktiviteter och arbete.

Dessutom rekommenderas dessa grupper testning vid symtom även om de är fullvaccinerade:

 • Personer som bor på SÄBO eller har hemtjänst.
 • Äldre omsorgstagare på LSS-boenden.
 • Personer som behöver vård eller behandling för symtom på covid-19.
 • Hälso- och sjukvårdspersonal.
 • Omsorgspersonal på SÄBO eller hemtjänst samt personal på LSS-boenden.
 • Personer som får symtom efter resa i land utanför Norden.

Se fler frågor och svar på folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Fler artiklar från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 juni 2023 kl. 10.31

Sidfot