Lägesrapport från våra verksamheter om covid-19

Närbild på virus

Covid -19 ökar återigen både i Europa, Sverige och i länet. I Sverige har vi nu 107 fall/100 00 innevånare mot 79 förra veckan, en tydlig tendens åt fel håll.

I Bollnäs kommun har vi lyckligtvis haft ytterligare en vecka med bara ett positivt covid-19 fall de senaste 7 dagarna på ca 300 prover!

Dock ökar smittspridningen i främst Gävle och Sandviken där det skett flera mindre klusterutbrott. Det är främst barn och unga som drivit smittspridningen. Drygt 200 positiva fall i länet de sista 7 dagarna av 2600 prover. Det märks också på sjukhusen som idag har 6 inneliggande varav en på IVA (den personen är ovaccinerad). Tänk på att stanna hemma om du får besvär och hålla barn hemma som har symptom för att inte sprida smitta vidare.

Är du dubbelvaccinerad eller har haft Covid behöver du inte testa dig men ska stanna hemma tills dina akuta besvär är över, det florerar en hel del ”vanliga” höstförkylningar. Är du osäker eller har tydliga symptom går det dock alldeles utmärkt att testa sig, det finns ingen allmän avrådan mot testning.

Dock ska närstående till den som drabbats av Covid alltid testa sig.

Nästa vecka startar den allmänna vaccinationen mot säsongsinfluensan. I likhet med vaccinationen mot covid-19 så kommer prioriterade grupper kallas först för att sen fyllas på nedåt i åldersgrupperna. Region Gävleborg planerar arbetet och eventuell möjlighet att kunna ta både influensavaccin och påfyllnadsdos av covid-19 samtidigt. Region Gävleborg kommer informera när det är dags.

Det viktigaste du kan göra nu för att hjälpa till att hålla nere smittspridningen är att vaccinera dig samt stanna hemma vid minsta symptom på luftvägsinfektion. Då håller vi pandemin i schack!

Information från Bollnäs kommuns verksamheter samt kommunala bolag och förbund

 • Sjukfrånvaron ligger fortsatt stabilt på en mycket bra nivå
  Kommunens anställda har i stort sett återgått till ordinarie arbetsplats efter lång tids hemarbete på grund av pandemin.
 • Anställda ska fortsatt stanna hemma vid minsta symptom på luftvägsinfektion.

 • Förebyggande åtgärder vidtas för att förhindra smittspridning.
 • Vaccinationerna av 12-15 åringar pågår, dos 2 kommer att ges de närmaste veckorna.

 • Tillgången på skyddsutrustning är god.
 • Fortsatta försiktighetsåtgärder gäller fortfarande.
 • Inom socialtjänstens verksamheter har alla på SÄBO och alla som är 80 år och äldre inom hemsjukvården, vaccinerats. Även övriga 80+ i samma hushåll har vaccinerats samtidigt. Även personer 80+ inom LSS har fått sin tredje dos. Snart är det dags för alla 65-åringar.

Kommunen har inte längre något tillsynsansvar.

I och med att Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd riktade mot verksamheter upphörde att gälla den 29 september 2021 bedrivs verksamheten som vanligt

En uppmaning till dig från biträdande kommunchef Bosse Wallbäcks

Smittspridningen är fortfarande mycket låg i Bollnäs kommun men har fortsatt öka i Gävle och Sandviken, då främst i skolmiljön.

Folkhälsomyndigheten pratar om en ny våg!

Vaccinmotståndare fortsätter att sprida vettlös och vetenskapligt ogrundade påståenden och skrämselpropaganda. Strunta i den, var källkritisk och sök alltid korrekt information på Folkhälsomyndighetens eller andra myndigheters hemsidor som är transparanta med information om eventuella risker och biverkningar.

De flesta som smittas är ovaccinerade, det gäller främst de som blir svårt sjuka. Drygt 80 % av befolkningen i kommunen har antikroppar (är vaccinerade eller har varit sjuka). Det är dock fortfarande många som är ovaccinerade. Ska vi få stopp på pandemin behöver du göra din plikt mot både dig själv och andra, vaccinera dig snarast! Covid- 19 är en mycket allvarlig sjukdom. Det fokus som lagts på att få ovaccinerade grupper att vaccinera sig har gett resultat men mer kraft kommer att läggas på detta. Ju fler som är vaccinerade desto mindre blir risken att någon smittas.

Inom kort kommer huvuddelen av 12-15-åringarna att ha fått sin andra dos.

Fortsatt samarbete mellan skolan, föräldrar och elever behövs dock fortfarande för att undvika att smitta sprids. Den som har symptom ska inte vara i skolan eller förskolan och ta ett Covidtest (om man är ovaccinerad).

Du som reser utomlands riskerar att ta med smitta hem till Sverige. Situationen är betydligt mer ansträngd i många europeiska länder. Du behöver inte testa dig om du är dubbelvaccinerad eller har haft Covid men om du får symptom inom 14 dagar efter hemkomsten är det viktigt att du testar dig och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer särskilt noga.

Pandemin är inte över, fortsätt att tänka på att:

 • Håll avstånd och undvik trängsel.
 • Stanna hemma om du är sjuk och ta ett covidtest om du har tydliga symptom eller är orolig, provkapaciteten är god.
 • Fortsatt tvätta händerna ofta och noga, det hindrar alla infektioner.

Nu fortsätter vi att vara försiktiga. Att Folkhälsomyndigheten släppt alla restriktioner innebär inte att pandemin är över. Människor, främst ni som inte kan eller vill vaccinera er riskerar att bli sjuka och smitta andra. Ni som medvetet valt att inte göra det är tvingade att begränsa er. Diskussioner förs om vaccinationspass i vissa situationer, dock inte än.

Vi skulle aldrig haft det öppna samhälle vi har just nu utan omfattande vaccinationer!

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 september 2022 kl. 10.31

Sidfot