Lägesrapport från våra verksamheter om covid-19

Närbild på virus

 Pandemin kryper närmare oss igen, det ökar i Europa, i Sverige. Det är en tydlig ökning i flera län, i två län förekommer distansundervisning igen. Än så länge har vi klarat oss bra i Gävleborg men i Gävle, Sandviken och Ljusdal har mindre utbrott skett, sannolikt kopplat till höstlovet.

I Bollnäs kommun har vi fortsatt haft låg smittspridning om än en liten ökning med fyra fall av covid-19 de senaste 7 dagarna på ca 300 tagna prover. Mot förra veckans enda fall. Personer som behöver sjukvård har ökat. Nu har vi 8 inneliggande på våra sjukhus varav en på IVA som är ovaccinerad.

En ökning av både covid-19 och andra luftvägsinfektioner förväntas under vintersäsongen. Genom att vara uppmärksammad på symptom och stanna hemma vid minsta lilla känning kan vi tillsammans minska smittspridningen. Det är fortsatt personer som är ovaccinerade som i högre grad blir smittade och möjligt svårare sjuka i covid-19.

Den som är dubbelvaccinerad eller har haft Covid behöver inte testa sig vid symptom, däremot stanna hemma så länge man har symptom. Observera att det inte finns någon avrådan, har man påtagliga besvär eller är orolig går det bra att testa sig, kapaciteten är god.

Den främsta åtgärden förutom försiktighet är att du som ännu är ovaccinerad ser till att bli det, mer än var tionde person över 16 år är fortfarande ovaccinerad.

Fler välkomna att ta påfyllnadsdos

I veckan släpptes ytterligare grupper på för att kunna ta en påfyllnadsdos av covid-19. Nu kan alla som är 65+ eller som jobbar på särskilda boenden för äldre, i hemtjänst eller i hemsjukvård boka tid för påfyllnadsdos. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19 ges från det att det har gått minst fem månader efter den tidigare dosen, för personer som är 65 år och äldre. Syftet är att fler ska kunna vaccineras så snart som möjligt. Det ska ha gått minst sex månader mellan dos 2 och dos 3 för personer yngre än 65 år..

Boka tredje dosen genom att:

 • Boka tid via 1177.se – för dig som har BankID eller e-legitimation
 • Ringa 026-15 03 00 – för dig som saknar BankID och e-legitimation
 • Besöka någon drop-in-mottagning

Alla som är över 65+ som bokar covid-vaccin kommer också erbjudas att få säsongsinfluensavaccin samtidigt. Kom ihåg att ta med giltig legitimation till vaccinationsplatsen.

Tack för att du vaccinerar dig mot covid-19 och stannar hemma vid minsta symptom!

Information från Bollnäs kommuns verksamheter samt kommunala bolag och förbund

 • Sjukfrånvaron ligger fortsatt stabilt på en mycket bra nivå
 • Kommunens anställda har i stort sett återgått till ordinarie arbetsplats efter lång tids hemarbete på grund av pandemin. Anställda ska dock fortsatt stanna hemma vid minsta symptom på luftvägsinfektion.

 • Förebyggande åtgärder vidtas fortfarande för att förhindra smittspridning.
 • Vaccinationerna av 12-15 åringar med dos två pågår på skolorna och är snart genomförd.

 • Tillgången på skyddsutrustning är god.
 • Fortsatta försiktighetsåtgärder gäller fortfarande.
 • Nu kan alla som är 65+ eller som jobbar på särskilda boenden för äldre, i hemtjänst eller i hemsjukvård boka tid för påfyllnadsdos. Det ska ha gått minst 5 månader mellan dos 2 och dos 3.
 • All vårdnära personal har erbjudits drop in-vaccin för sin tredje dos under fredagen denna vecka

Kommunen har inte längre något tillsynsansvar.

I och med att Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd riktade mot verksamheter upphörde att gälla den 29 september 2021 bedrivs verksamheten som vanligt.

En uppmaning till dig från biträdande kommunchef Bosse Wallbäcks

Nu kryper den pågående pandemin närmare igen, Folkhälsomyndigheten pratar om en ny våg. Smittspridningen runt om oss, både i Europa och i landet ökar. Den är fortfarande låg i länet och i kommunen men utbrott har skett i flera av länets kommuner, vi har ett ökat antal fall i Bollnäs kommun och fler inlagda på sjukhus. Det är inte oväntat då infektionssjukdomar sprids lättare på hösten och vintern. Att 82% av alla över 16 år i länet nu är dubbelvaccinerade är en garanti för att spridningen kan bli begränsad. Våra utmaningar nu är dels att alla fortsätter vara försiktiga och att du som ännu inte är vaccinerad ser till att bli det.

Vaccinmotståndare fortsätter att sprida vettlös och vetenskapligt ogrundade påståenden och skrämselpropaganda. Strunta i den, var källkritisk och sök alltid korrekt information på Folkhälsomyndighetens eller andra myndigheters hemsidor som är transparanta med information om eventuella risker och biverkningar.

De flesta som smittas är ovaccinerade, det gäller främst de som blir svårt sjuka. Drygt 80 % av befolkningen i kommunen har antikroppar (är vaccinerade eller har varit sjuka). Det fokus som lagts på att få ovaccinerade grupper att vaccinera sig har gett resultat men mer behövs. Ju fler som är vaccinerade desto mindre blir risken att någon smittas och att smitta sprids.

Inom kort kommer huvuddelen av 12-15-åringarna att ha fått sin andra dos.

Fortsatt samarbete mellan skolan, föräldrar och elever behövs dock fortfarande för att undvika att smitta sprids. Den som har symptom ska inte vara i skolan eller förskolan och ta ett Covidtest (om man är ovaccinerad).

Om någon i familjen konstateras smittad ska övriga familjemedlemmar provtas.

Du som reser utomlands riskerar att ta med smitta hem till Sverige. Situationen är betydligt mer ansträngd i många europeiska länder. Du behöver inte testa dig om du är dubbelvaccinerad eller har haft Covid men om du får symptom inom 14 dagar efter hemkomsten är det viktigt att du testar dig och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer särskilt noga.

Pandemin är inte över, fortsätt att tänka på att:

Håll avstånd och undvik trängsel.
Stanna hemma om du är sjuk, ta ett covidtest om du har tydliga symptom eller är orolig, provkapaciteten är god.
Fortsatt tvätta händerna ofta och noga, det hindrar alla infektioner.
Nu fortsätter vi att vara försiktiga. Att Folkhälsomyndigheten släppt alla restriktioner innebär inte att pandemin är över. Människor, främst ni som inte kan eller vill vaccinera er riskerar att bli sjuka och smitta andra. Ni som medvetet valt att inte göra det är tvingade att begränsa er. Diskussioner förs om vaccinationspass i vissa situationer, dock inte än.

Nu fortsätter vi att vara försiktiga och njuter av att samhället fungerar som vanligt, nästan…………….

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 september 2022 kl. 10.31

Sidfot