Lägesrapport från våra verksamheter om covid-19

Närbild på virus

En ny våg av Covid -19 sveper över stora delar av Europa. Även våra grannländer har drabbats. Än har vi inte någon större uppgång i Sverige men det är en viss uppgång i några län. I Gävleborg syns en försämring i flera kommuner, sannolikt en effekt av höstlovet.

I Bollnäs kommun har 4 testats positivt av 250 tagna prover de senaste 7 dagarna, ungefär samma som förra veckan. Just nu har vi 8 inneliggande på våra sjukhus varav en på IVA (som är ovaccinerad). Av inlagda på sjukhus för Covid i hela landet under september var det tre gånger så många som var ovaccinerade jämfört med vaccinerade. Du har fortfarande möjlighet att vaccinera dig, vänta inte! Det finns gott om bokningsbara tider så det är inget hinder.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelade i veckan att nya åtgärder sätts in för att smittspridningen inte ska öka.

Från och med måndag rekommenderas alla med symtom att återigen testa sig för covid-19

På grund av den ökande smittspridningen och Folkhälsomyndighetens framtagna scenarion som pekar på en ökad smittspridning i vinter rekommenderas nu alla över 6 år att återigen testa sig vid minsta symptom. Det gäller både personer som är vaccinerade och ovaccinerade. Om en i familjen konstateras smittad ska alla i familjen provtas.

Liksom tidigare gäller det att stanna hemma vid minsta symptom!

Vaccinationsbevis kan krävas för tillträde till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Folkhälsomyndigheten vill införa vaccinbevis för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 100 personer inomhus. Folkhälsomyndigheten har i en så kallad hemställan bett regeringen att införa vaccinationsbevis för personer som är 18 år och äldre från den 1 december. Myndigheten ser behovet vid arrangemang inomhus med fler än 100 deltagare.

Genom att kräva vaccinationsbevis av deltagare kan en arrangör av en allmän sammankomst eller offentlig tillställning fortsätta att bedriva sin verksamhet utan att behöva följa begränsningar av till exempel max antal personer per kvadratmeter som gäller då vaccinationsbevis inte används.

Som vaccinationsbevis används de Covidbevis som visar att man är vaccinerad och som utfärdas av E-hälsomyndigheten.

Regeringen och Folkhälsomyndigheter kommer återkomma med besked om vad som gäller för verksamhetsutövare och besökare. Planering pågår för detta när det gäller kommunens arrangemang.

Vaccin är det bästa skyddet mot covid-19

Det är viktigt att fler vaccinerar sig och att de som har rekommenderats en påfyllnadsdos också tar den. Då minskar risken för svår sjukdom hos den enskilde och för ökad smittspridning i landet.

Det finns gott om bokningsbara tider!

För alla 12-15 åringar (som inte kan boka med bank-id) finns möjlighet till Drop-in i Pingstkyrkans lokaler i Bollnäs under kommande veckor.

Tis 23/11 kl. 10-13
Ons 24/11, kl. 15-18
Tis 30/11, kl. 10-13
Ons 1/12, kl. 15-18
Tis 7/12, kl. 10-13
Ons 8/12, kl. 15-18

Ta med vaccinationskortet och ID-handling eller en förälder.
Har du tappat bort ditt vaccinationskort så ordnas ett nytt på plats.

Det ska ha gått 3 veckor mellan dos 1 och dos 2.

Information från Bollnäs kommuns verksamheter samt kommunala bolag och förbund

  • Sjukfrånvaron ligger fortsatt stabilt på en mycket bra nivå
  • Kommunens anställda har i stort sett återgått till ordinarie arbetsplats efter lång tids hemarbete på grund av pandemin. Anställda ska dock fortsatt stanna hemma vid minsta symptom på luftvägsinfektion.

  • Förebyggande åtgärder vidtas fortfarande för att förhindra smittspridning.
  • Vaccinationerna av 12-15 åringar på skolorna har avslutats. För elever som inte haft möjlighet att vaccinera sig under skoltid kommer drop in-tider att finnas tillgängliga under kommande veckor (se ovan).

  • Tillgången på skyddsutrustning är god.
  • Fortsatta försiktighetsåtgärder gäller fortfarande.
  • Nu kan alla som är 65+ eller som jobbar på särskilda boenden för äldre, i hemtjänst eller i hemsjukvård boka tid för påfyllnadsdos. Det ska ha gått minst 5 månader mellan dos 2 och dos 3 för personer som är över 65 år.

Kommunen har inte längre något tillsynsansvar.

I och med att Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd riktade mot verksamheter upphörde att gälla den 29 september 2021 bedrivs verksamheten som vanligt.

En uppmaning till dig från biträdande kommunchef Bosse Wallbäcks

Trodde vi att pandemin var besegrad? Så fel vi hade, smittspridningen ökar runt om oss, både i Europa, Norden och i landet. Den är fortfarande låg i länet och i kommunen men ytterligare utbrott har skett i flera av länets kommuner och fler är inlagda på sjukhus, dom flesta ovaccinerade! Infektionssjukdomar sprids lättare på hösten och vintern. Att 82% av alla över 16 år i länet nu är dubbelvaccinerade är en garanti för att spridningen kan bli begränsad. Våra utmaningar nu är dels att alla fortsätter vara försiktiga och att du som ännu inte är vaccinerad ser till att bli det.

Vaccinmotståndare härjar på med vettlös och vetenskapligt ogrundade påståenden och skrämselpropaganda. De som tror att vaccinationerna är styrda av Bill Gates (Microsoft) och att vaccinet innehåller microchips som kommer att styra oss människor har nog andra egna allvarliga problem att fundera på. Ja, ni förstår…. Strunta i propagandan även om den är välformulerad och sök alltid korrekt information på Folkhälsomyndighetens eller andra myndigheters hemsidor som är transparanta med information om eventuella risker och biverkningar.

De flesta som smittas är ovaccinerade, det gäller främst de som blir svårt sjuka. Drygt 80 % av befolkningen i kommunen har antikroppar men det räcker inte Ju fler som är vaccinerade desto mindre blir risken att någon smittas och att smitta sprids.

Snart har nästan alla över 12 år fått sin andra dos, och många över 65 sin tredje.

Det är det där med ”nästan” som skaver men nu kommer det som jag skrivit om under en längre tid, krav på Vaccinationspass! Ni som medvetet valt att inte vaccinera er är tvingade att begränsa er ytterligare. Jag tror det kommer mera…

Utöver det, fortsätt att tänka på att:

Håll avstånd och undvik trängsel.
Stanna hemma om du är sjuk, ta ett covidtest om du har symptom, provkapaciteten är god.
Fortsatt tvätta händerna ofta och noga, det hindrar alla infektioner.
Nu fortsätter vi att vara försiktiga. Att Folkhälsomyndigheten släppt alla restriktioner innebär inte att pandemin är över. Människor, främst ni som inte kan eller vill vaccinera er riskerar att bli sjuka och smitta andra.

Nu fortsätter vi att vara försiktiga och njuter av att samhället fungerar nästan som vanligt, åtminstone för oss som är vaccinerade……..

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 september 2022 kl. 10.31

Sidfot