Undervisningen på Rensbackens skola flyttas till Heden

Rensbackens skola

Skollokalerna på Rensbackens skola har brister i den fysiska miljön, exempelvis har viss personal upplevt hals- och hudirritation, men såvitt personal och rektor vet har inte någon elev haft liknande besvär. Samhällsbyggnadskontoret bedömer att eventuella hälsorisker måste utredas noggrant. Undervisningen flyttas därför, från och med tisdag nästa vecka, tillfälligt till ersättningslokaler på Heden-området som bedöms lämpliga för undervisning och där olika typer av undervisning funnits tidigare. Fram till och med fredagen den 26 november sker undervisningen som vanligt på Rensbacken.

Bollnäs kommun ordnar med transport till och från Hedenområdet, samt serverar eleverna skollunch på plats.

– Vi förstår att det kan vara besvärligt för vårdnadshavare, elever och personal att byta lokaler och en välkänd skolmiljö, men innan vi vet närmare om den uppmätta halten av ämnen utgör några hälsorisker, så tar vi det säkra före det osäkra. Vi ser till så att eleverna får transport till och från Heden och vi bedömer inte att undervisningen kommer att påverkas negativt, säger Berith Öhrn, förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen.

– Provtagningar har skett i fastigheten under hösten och misstankarna riktas främst mot att ämnena kan komma från golven. Bedömningen har hittills varit att de inte förekommer i sådan mängd att de utgör risk för människors hälsa, men samtidigt så har personal drabbats av besvär och ingen ska behöva uppleva ohälsa som kan kopplas till den fysiska skolmiljön, fortsätter Berit.

En djupare utredning har inletts om vilka ämnen det rör sig om samt om de utgör en risk.

  • Flytten påbörjas fredagen den 26 november efter lunch.
  • Möblering av lokaler med mera sker under helgen och under måndagen.
  • Elevernas undervisning i de nya lokalerna börjar tisdagen den 30 november.
  • Personalen på Rensbackens skola och vårdnadshavare informeras löpande om praktiska detaljer kring flytten.
  • Ett möte för vårdnadshavare är planerat till onsdag den 24 november. Mer information kommer.

Det är i nuläget oklart hur länge undervisningen ska bedrivas i ersättningslokalerna och vilka åtgärder som kan behöva tas på Rensbackens skola.

Fler artiklar från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 februari 2022 kl. 20.31

Sidfot