En vecka fri från våld - Socialtjänstens arbete

En suddig bild där en person håller upp handen som skydd

Alla människor oavsett ålder eller ursprung har rätt till en våldsfri vardag. Att bli utsatt för våld är en kränkning av mänskliga rättigheter och den som utövar våld begår en brottslig och avskyvärd handling. Socialtjänsten i varje kommun har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp de behöver.

Ett urval av Socialtjänstens arbete i Bollnäs kommun

Oavsett vart du bor eller vilken typ av våld du blir utsatt för har du rätt att få hjälp och stöd via socialtjänsten. Även personer som utövar våld har rätt till stöd. Från och med den 1 juli är det straffbart att låta barn bli vittne till våld i nära relation. Det är straffbart att utsätta ett barn för att se eller höra vissa brottsliga gärningar, såsom vålds-, frids- och sexualbrott, i en nära relation. För barn som upplevt våld erbjuds hjälp och stöd både enskilt eller i grupp.

Samtalscirkel för kvinnor

Bollnäs kommuns öppenvård har under hösten startat upp en samtalscirkel för kvinnor som varit eller fortfarande är utsatt för våld i nära relation. Under träffarna diskuteras olika teman som till exempel vad våld är, våldets konsekvenser, kvinnohistoria, vad är våld för barn med mera. Syftet är att stärka kvinnor i den situation de lever i och ge möjlighet till reflektion och återhämtning.

Familjer kan själva söka stöd

Via öppenvården kan även familjer själva vända sig för att söka stöd om relationen i familjen är konfliktfylld, detta utan att gå via socialtjänst. Inom socialtjänsten erbjuds anhöriggrupper. I en anhöriggrupp får människor utbyta erfarenheter med andra i liknande situation och kan få råd och tips om hur man på olika sätt kan underlätta vardagen.

V.I.P-program

Personal från omsorgen om funktionsnedsatta har genomgått utbildning i V.I.P.som står för ”Viktig Intressant Person” och är en våldsförebyggande kurs som också stärker självkänslan. V.I.P-programmet är till för dem med intellektuell funktionsnedsättning eller psykiska funktionsvariationer. Inom hela socialförvaltningen finns hög kompetens om våld och dess effekter. Det är viktigt och prioriterat att ställa frågan om våld, på det sätt som personen kan förstå, för att ge människor, små som stora, rätt hjälp, stöd och skydd.

Samverkan med andra aktörer mot våld

Socialtjänsten samverkar med Barnahus, skolor, sjukvården, Polis, Kvinnojouren Stöttan, Brottsofferjouren med flera. Samverkan är otroligt viktigt när det gäller att motverka våld och när våld skett.

Fler artiklar från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 februari 2022 kl. 11.53

Sidfot