En vecka fri från våld - en skola fri från våld

Stopphand i närbild

Skolorna i Bollnäs kommun jobbar på flera sätt för att uppnå målet med att ha en skola fri från våld. Sedan 1 januari 2020 är bankonventionen lag. Barn är därmed rättighetsbärare. Detta gäller samtliga barn som befinner sig inom Sveriges gränser oavsett om de har svenskt medborgarskap eller inte. Alla barn har lika värde och samma rättigheter.

Likabehandlingsplaner på alla skolor

Varje skola ska varje år ta fram en likabehandlingsplan, en plan mot diskriminering och kränkningar där tydliga åtgärder finns beskrivet. Lagen förtydligar och förstärker verksamheternas ansvar och ställer krav på ett aktivt och målinriktat arbete i syfte att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

Ett urval av aktiviteter i våra skolor

Under året pågår flertalet aktiviteter i våra skolor för att förebygga diskriminering och kränkningar.

Kanin och Igelkott

För barn i förskoleåldern används ett material som heter “Kanin och Igelkott” som är tio böcker om kompisarna Kanin och Igelkott. Barnen får följa dem i olika situationer. “Stopp och nej-handen" är en annan metod som värnar om barns integritet och ett sätt att förebygga våld.

Stopp min kropp

Flertalet skolor deltog även i Rädda barnens nationella kampanj “Stopp! Min kropp!” där pedagogerna pratade med barnen och eleverna om kroppen och gränser. Kommunens skolbibliotek och stadsbiblioteket var också delaktig i kampanjen genom att dela ut böcker och sprida kampanjens budskap till besökarna.

Lärande i årskurs fem

I årskurs fem hålls lektioner som handlar om kränkningar, konflikter, mobbing, sociala medier och nätkränkningar. De diskuterar även rätten till sin egen kropp, samtycke och får information om vad grooming är. Eleverna pratar även om vad som behövs för att må bra.

Kärleken är fri

Under vecka sju pågår kampanjveckan “kärleken är fri”. En temavecka där våra högstadieskolor pratar bland annat om hedersrelaterat våld och förtryck. Under veckan samverkar skolorna med flera aktörer som bland annat Polisen, Brottsofferjouren och socialtjänsten.

Elevhälsan arbetar övergripande i Bollnäs kommun tillsammans med medarbetare vid förskola och skola med uppdraget att verka för att barn och unga ska ha en god och trygg skolgång.

Elevhälsans uppdrag - Bollnas.se

Fler artiklar från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 februari 2022 kl. 20.12

Sidfot