Frågor och svar om Rensbackens skola och flytten av verksamheten till Heden

Rensbackens skola

Rensbackens skola

Arbetet med att ställa i ordning lokaler för skolverksamhet på Heden är i full gång.

Vi arbetar just nu intensivt med att planera flytt av inventarier till klassrummen såsom bänkar, stolar, böcker, datorer och hyllor. Vi städar, hänger upp tavlor, ordnar med internet och wi-fi. Vi möblerar skolmatsalen, gemensamma utrymmen och ser till att den befintliga skolbespisningen på Heden kan användas. Likaså ställer vi i ordning ett skolbibliotek, hemkunskapslokaler samt transport till och från skolan bokas.

Förutom allt det praktiska med själva flytten har en anmälan om skolverksamhet på Heden lämnats till samhällsbyggnadskontoret som är tillsynsmyndighet i ärenden som dessa. Det behövs nämligen ett godkännande från dem för att få bedriva skolverksamhet i nya lokaler. I nuläget ser de inga tekniska hinder för att flytta verksamheten till Heden. I onsdags kväll hölls ett möte med vårdnadshavarna som har barn på Rensbackens skola för att ge den information vi har samt svara på deras frågor.

Vi har identifierat att det finns frågor som vi gärna svarar på:

Vad är det för ämnen som kan vara hälsofarliga? (uppdaterad 2022-02-10)

Anticimex fick i uppgift av Bollnäs kommun att ta prover och göra en utredning av skolbyggnaden. Utredningen och de prover som tagits visar att det finns kemisk och mikrobiologisk påverkan i byggnaden. Läs mer i artikeln Resultatet av provtagningarna på Rensbackens skola.

Varför har det bedrivits verksamhet i Rensbackens skola även om den varit utdömd i flera år?

Skolan har aldrig varit utdömd. Vi har dock vetat under flera år att Rensbackens skola inte är optimal för skolverksamhet. Det är bland annat därför vi bygger en helt ny skola på Ren. Lokalen har under åren fungerat. Om brister upptäckts i lokalerna genom åren har vi åtgärdat dem löpande. Vi genomför flytten nu eftersom vi fått indikationer på att viss personal upplevt bland annat hals- och hudirritation och vill vi inte riskera någons hälsa.

Varför har byggstarten på nya skolan skjutits fram, när det länge funnits problem på den gamla skolan?

En ny skola innebär en stor investering som kräver mycket planering och ställningstaganden med många inblandade innan ett färdigt underlag är klart. Det är tyvärr ganska långa processer. Någon medveten framflyttning har inte gjorts, planeringen har pågått hela tiden. Nu är klara med den och äntligen inne i genomförandeprocessen och planen är att den nya skolan ska stå färdig hösten 2023.

Bryr ni er inte om elevers och personalens hälsa?

Det är precis det vi av försiktighetsåtgärd gör genom att flytta verksamheten till Heden.

Är Hedenområdet lämplig för skolverksamhet med tanke på att det på samma område finns en psykiatrisk mottagning?

Vi har gjort en risk- och konsekvensanalys där vi bland annat kontaktat aktuella verksamheter på Hedenområdet. Bedömningen är att det inte kommer att uppstå några problem och att det inte utgör någon fara för barnen att ha sin skolgång på Heden. Personerna på den psykiatrisk mottagningen får vård och andra verksamheter på området vittnar om att Heden är och har varit ett lugnt område under många år.

Hur länge beräknar ni att skolan ska vara på Heden? (uppdaterad 2022-02-10)

I april väntas barn- och utbildningsnämnden ta beslut huruvida skolverksamheten ska vara kvar på Heden fram tills att den nya skolan på Ren står klar till vårterminen 2024 eller inte. Fram till dess kommer skolverksamheten att fortsätta bedrivas på Heden.

Vad tycker barnen och personalen på Rensbackens skola om att flytta till Heden?

Personalen är jätteglada över att verksamheten flyttas till Heden och tycker att lokalerna där är betydligt bättre att bedriva skolverksamhet i. De flesta elever tycker att flytten är jättespännande och ser fram emot tisdag då undervisningen startar i de nya lokalerna.

Kommer busstransporten från Rensbacken att även gälla de barn som inte har skolskjuts idag?

Ja, alla barn som går på Rensbackens skola får åka med i bussarna till och från Heden.

Vad händer med slöjd- och idrottslektionerna?

Vi kommer att lägga om schemat så att slöjd- och idrottslektionerna sker i anslutning till varandra på Kilbergsskolan respektive Höghammarhallen för att minimera antalet gånger som barnen transporteras. Schemaändringarna kommer att kommuniceras med vårdnadshavarna.

Frågorna och svaren kommer att uppdateras så fort vi vet mer.

Läs mer i den tidigare publicerade nyheten:
Undervisningen på Rensbackens skola flyttas till Heden

Fler artiklar från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 februari 2022 kl. 20.13

Sidfot