Lägesrapport från våra verksamheter om covid-19

Närbild på virus

Hösten är influensatider. Covid är en influensa men farligare än de vi annars får.

Smittspridningen i Europa fortsätter att stiga. I Sverige kan vi se en liten uppgång men vi ligger fortfarande på relativt låga nivåer.

I Bollnäs kommun har smittspridningen åter ökat något. De senaste 7 dagarna har 26 testats positivt jämfört med 4 positiva prover förra veckan. Vi har fortfarande 8 inneliggande patienter på våra sjukhus varav en på IVA. Av personer som hamnar på IVA är medelåldern 53 år för ovaccinerade och 73 år för vaccinerade i hela landet.

Det är därför fortsatt viktigt att om du får symptom, stanna hemma från arbetet och testa dig för covid-19.

Beslut om vaccinationsbevis för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar gäller från 1 december 2021

Regeringen har beslutat om att införa vaccinationsbevis, även kallat covidbevis, vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för över 100 personer från och med den 1 december 2021. Kulturhuset kommer därmed införa krav på giltigt vaccinationsbevis vid alla publika evenemang som välkomnar fler än 100 personer.

12–15-åringar kan nu boka covidvaccination via 1177.se

Den digitala tidbokningen för covidvaccination på 1177.se är nu även öppen för 12–15-åringar. Vaccinationstiden ska bokas av vårdnadshavare.

Stanna hemma och testa dig vid minsta symptom!

Har du eller någon i familjen symptom som kan vara covid-19 så ska personen med symptom stanna hemma och testa sig. Övriga personer i hushållet bör vara extra uppmärksamma på symtom.

Om en person har bekräftad covid-19 ska alla som bor i samma hushåll stanna hemma i sju dagar oavsett om de har symtom eller inte. De andra personerna i hushållet ska även testa sig efter 5 dagar även om man inte har symptom. Det gäller både vaccinerade och ovaccinerade personer. Vid ett negativt provsvar kan man återvända till arbete, skola och fritidsaktiviteter om man varit feberfri minst ett dygn och känner sig frisk.

Vaccination är fortsatt det bästa försvaret mot covid-19 för att undvika svår sjukdom och ökad smittspridning. Av personer under 40 år är åtta av tio konstaterat smittade ovaccinerade.

Ta ditt ansvar och stanna hemma vid symptom och se till vaccinera dig!

Information från Bollnäs kommuns verksamheter samt kommunala bolag och förbund

 • Sjukfrånvaron ligger fortsatt stabilt på en mycket bra nivå
  Kommunens anställda har i stort sett återgått till ordinarie arbetsplats efter lång tids hemarbete på grund av pandemin. Anställda ska dock fortsatt stanna hemma vid minsta symptom på luftvägsinfektion.

 • Enstaka smitta har förekommit i våra skolor/förskolor och har hanterats enlig rutiner och i dialog med smittskydd.
 • Förebyggande åtgärder vidtas fortfarande generellt för att förhindra smittspridning.
 • Vaccinationerna av 12-15 åringar på skolorna har avslutats. För elever som inte haft möjlighet att vaccinera sig under skoltid kan nu vårdnadshavare boka tid via 1177.se eller besöka drop in de kommande veckorna

Datum tid för drop in för 12-15 åringarVecka 49
Tis 7/12 10-13
Ons 8/12 15-18

Vecka 48
Tis 30/11 10-13
Ons 1/12 15-18

 • Enstaka smitta har förekommit inom äldreomsorgen och har hanterats enligt gällande rutiner.
 • Tillgången på skyddsutrustning är god.
 • Fortsatta försiktighetsåtgärder gäller fortfarande.
 • Nu kan alla som är 65+ eller som jobbar på särskilda boenden för äldre, i hemtjänst eller i hemsjukvård boka tid för påfyllnadsdos. Det ska ha gått minst 5 månader mellan dos 2 och dos 3 för personer som är över 65 år.

Kommunen har inte längre något tillsynsansvar.

 • I och med att Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd riktade mot verksamheter upphörde att gälla den 29 september 2021 bedrivs verksamheten som vanligt.
 • Kulturhuset kommer från och med den 1 december införa krav på giltigt vaccinationsbevis vid alla publika evenemang som välkomnar fler än 100 personer.

En uppmaning till dig från biträdande kommunchef Bosse Wallbäcks

Nu är det influensatider. Både ”vanlig” influensa och Covid -19 har gynnsamma förutsättningar att frodas. Smittspridningen fortsätter att öka runt om oss, både i Europa, Norden och i landet. Den är fortfarande låg i länet och i kommunen men definitivt på uppgång. Att åtta av tio konstaterat smittade under 40 år i landet är ovaccinerade talar för sig själv. Nu inskränks dessutom möjligheterna ytterligare för er som inte är vaccinerade. Snälla, du som ännu inte är vaccinerad se till att bli det, du riskerar både din egen och andras hälsa!

Utöver det, fortsätt att tänka på att:

Håll avstånd och undvik trängsel.
Stanna hemma om du är sjuk, ta ett covidtest om du har symptom, provkapaciteten är god. Är du smittad, se till att både du och familjen noga följer beslutade rutiner.
Fortsatt tvätta händerna ofta och noga, det hindrar alla infektioner.
Nu fortsätter vi att vara försiktiga och njuter av att samhället fungerar nästan som vanligt, åtminstone för oss som är vaccinerade.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 september 2022 kl. 10.31

Sidfot