Idag invigdes Beroendecentrums nya lokaler på Heden

Chatarina Plomér, enhetschef på Beroendecentrum och öppenvårdsenheten samt Linda Delin, vårdenhetschef på Region Gävleborg

Chatarina Plomér, enhetschef på Beroendecentrum och öppenvårdsenheten samt Linda Delin, vårdenhetschef på Region Gävleborg

Beroendecentrum flyttade redan i februari till nya lokaler på Heden i Bollnäs, men har med anledning av pandemin väntat med invigning tills nu.

– Vi är väldigt stolta och glada över att ha så bra lokaler. Vi har hittills enbart hört positiva reaktioner! Lokalerna passar verksamheten och ger oss möjlighet till att ha mer samtidig verksamhet och gruppverksamheter. Området är mer avskilt än tidigare då vi hade lokaler mitt i centrum, det ger större anonymitet för patienterna. Vi har också närheten till stora grönområden där vi kan gå promenader under exempelvis behandlingssamtal, säger Chatarina Plomér, enhetschef på Beroendecentrum och öppenvårdsenheten.

Under invigningen fick besökarna, som ofta kommer i kontakt med samma patienter i sin yrkesutövning, en rundvandring och värdefull kunskap om vilket stöd som erbjuds av Beroendecentrum. Bland annat fick de information av:

  • Alkohol- och drogterapeuterna Esa Puolakanaho och Annika Andersson som berättade om insatser för vuxna och då främst om 12-stegsbehandlingen i grupp samt om spelberoendebehandling gällande hasardspel.
  • Alkohol- och drogterapeuterna Elin Erlandson och Elin Lans som berättade om insatser de erbjuder ungdomar och unga vuxna samt deras föräldrar. Exempelvis insatsen Drogfri skola och haschavvänjningsprogram med mera.
  • Sjuksköterskorna Eva Larsson och Gulmira Asylbekova på Region Gävleborg som informerade om abstinensbehandling, läkemedelsbehandling mot alkoholsug med mera.

Vårdenhetschef Linda Delin från Region Gävleborg och Chatarina Plomér, enhetschef för alkohol-och drogterapeuterna, som berättade om hur samverkan kan ske på gott sätt i praktiken.

Ett av samtalsrummen på Heden 112.

Ett av samtalsrummen på Heden 112.

Ett ljust samtalsrum med stolar i en ring.

Ett annat samtalsrum som används i bland annat 12-stegsprogrammet.

Vad är Beroendecentrum?

Bollnäs Beroendecentrum erbjuder behandling till personer vars relation till alkohol, droger eller spel om pengar blivit ett problem. Beroendecentrum erbjuder även stöd till anhöriga. Beroendecentrum drivs av Bollnäs kommun och Region Gävleborg i nära samverkan. I gemensamma lokaler arbetar alkohol- och drogterapeuter som är anställda av kommunens socialtjänst samt sjuksköterskor och läkare som är anställda av Region Gävleborg.

Fler artiklar från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 februari 2022 kl. 20.08

Sidfot