Lägesrapport från våra verksamheter om covid-19

Närbild på virus

Covid -19 håller på att ta ett nytt grepp om oss. Det är stora bekymmer i flera länder i Europa men fortfarande har vi i Sverige varit någorlunda förskonade även om några regioner har det mer besvärligt.

Smittspridningen har dock fortsatt att öka i länet till 400 positiva av 7500 tester de sista 7 dagarna. Antalet smittade är nu lika många som den var i slutet av maj. Det är i åldersgruppen 10-19 år som den största smittspridningen finns och procentuellt är spridningen störst i Ockelbo följt av Gävle och Söderhamn. I Bollnäs kommun ligger smittspridningen lyckligtvis fortsatt på en låg nivå jämfört med förra veckan. De senaste 7 dagarna har 24 testats positivt (av drygt 700 prover) jämfört med 26 positiva prover förra veckan. Vi har fortfarande 8 inneliggande patienter på våra sjukhus varav en på IVA.

En ny virusvariant oroar

En ny virusvariant har upptäckts i Sydafrika som fått benämningen Omikron. Världshälsoorganisationen WHO klassar varianten som en virusvariant av särskild betydelse. Virusvarianten är nyupptäckt och det saknas ännu information om dess egenskaper, något vi succesivt kommer att få veta. Flertalet fall har upptäckts inom Europa. I Sverige har sex fall av virusvarianten omikron konstaterats, alla fall har en resekoppling.

Alla som har varit utanför Norden under de senaste sju dagarna bör PCR-testa sig för infektion av covid-19 så snart som möjligt efter hemkomst. Dessutom gäller särskilda rekommendationer för dig som har besökt vissa länder i södra Afrika.

Vaccinationbevis

I veckan infördes vaccinationsbevis för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 personer. Det gäller bland annat för teater, bio, konserter och idrottsevenemang. För att vaccinationsbeviset ska vara giltigt ska det ha gått 7 dagar sedan du tog den andra sprutan covid-vaccin.

Ladda ner ditt vaccinationspass på www.covidbevis.se Länk till annan webbplats..

Vaccinationsbevis kan även beställas ”manuellt” via en särskild blankett som vi tillhandahåller på Kulturhuset eller i kommunhusets reception.

Folkhälsomyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram ett underlag med förslag till nya åtgärder som kan införas vid ökad smittspridning av covid-19 och ökad belastning på sjukvården. Eventuella nya åtgärder kommer presenteras av Folkhälsomyndigheten när det blir aktuellt.

Vi är inne i förkylningstider

Med kylan kommer också förkylningstider, det kan vara svårt att veta om symptomen kommer från en covid-19 infektion eller en vanlig influensa. Stanna alltid hemma vid symptom och testa dig!

Information från Bollnäs kommuns verksamheter samt kommunala bolag och förbund

 • Sjukfrånvaron ligger fortsatt stabilt på en mycket bra nivå
 • Kommunens anställda har i stort sett återgått till ordinarie arbetsplats efter lång tids hemarbete på grund av pandemin. Anställda ska dock fortsatt stanna hemma vid minsta symptom på luftvägsinfektion.

 • Enstaka smitta har förekommit i våra skolor/förskolor och har hanterats enligt rutiner och i dialog med smittskydd.
 • Förebyggande åtgärder vidtas fortfarande generellt för att förhindra smittspridning.
 • Vaccinationerna av 12-15 åringar på skolorna har avslutats. För elever som inte haft möjlighet att vaccinera sig under skoltid kan nu vårdnadshavare boka tid via 1177.se eller besöka drop in de kommande veckorna

Datum tid för drop in för 12-15 åringar

Vecka 49
Tis 7/12 10-13
Ons 8/12 15-18

 • Enstaka smitta har förekommit inom äldreomsorgen och har hanterats enligt gällande rutiner i dialog med smittskydd.
 • Tillgången på skyddsutrustning är god.
 • Fortsatta försiktighetsåtgärder gäller fortfarande.
 • Nu kan alla som är 65+ eller som jobbar på särskilda boenden för äldre, i hemtjänst eller i hemsjukvård boka tid för påfyllnadsdos. Det ska ha gått minst 5 månader mellan dos 2 och dos 3 för personer som är över 65 år.

Kommunen har inte längre något tillsynsansvar.

 • I och med att Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd riktade mot verksamheter upphörde att gälla den 29 september 2021 bedrivs verksamheten som vanligt.
 • Kulturhuset kommer från och med den 1 december införa krav på giltigt vaccinationsbevis vid alla publika evenemang som välkomnar fler än 100 personer.

En uppmaning till dig från biträdande kommunchef Bosse Wallbäcks

Situationen i Bollnäs kommun är gynnsam även denna vecka. Men när jag ser mig omkring så finns det anledning att vara orolig. Det är influensatider, Covid -19 är en ”elak” influensa, samtidigt har en ny variant dykt upp, Omikron. Den vet vi fortfarande väldigt lite om. De ”vapen” vi har är fortsatt försiktighet, hålla avstånd, stanna hemma och testa oss vid symptom och tvätta händerna. Men framför allt, att vi är vaccinerade, det hindrar svår sjukdom och död. Åtta av tio konstaterat smittade under 40 år i landet är ovaccinerade. Risken att hamna på IVA är 8 gånger större för ovaccinerade. Snittåldern för ovaccinerade IVA-patienter är 53 år och 72 år för de fåtal IVA-patienter som är vaccinerade. Nu inskränks sannolikt möjligheterna ytterligare för er som inte är vaccinerade. Folkhälsomyndigheten förbereder ytterligare inskränkningar för Er, restaurangbesök mm.

Så, jag fortsätter att tjata, du som ännu inte är vaccinerad se till att bli det, du riskerar både din egen och andras hälsa!

Utöver det, fortsätt att tänka på att:

 • Håll avstånd och undvik trängsel.
 • Stanna hemma om du är sjuk, ta ett covidtest om du har symptom, provkapaciteten är god. Är du smittad, se till att både du och familjen noga följer beslutade rutiner.
 • Fortsatt tvätta händerna ofta och noga, det hindrar alla infektioner.

Nu fortsätter vi att vara försiktiga och njuter av att samhället fungerar nästan som vanligt, åtminstone för oss som är vaccinerade.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 september 2022 kl. 10.30

Sidfot