Nya åtgärder för minskad smittspridning av covid-19 gäller från idag, 8 december

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har presenterat nya åtgärder för att minska spridningen av covid-19 på grund av den ökande smittspridningen i Sverige. Dock från en låg nivå. För att förhindra att smittan ökar ytterligare införs ett antal rekommendationer som gäller för alla, både vaccinerade och ovaccinerade.

Allmänna rekommendationer

Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla att:

 • Hålla avstånd till andra människor i offentliga miljöer, särskilt inomhus.
 • Om det är möjligt undvika trängsel i kollektivtrafik genom att välja att resa andra tider än i rusningstrafik eller använda andra färdsätt, som till exempel att gå, cykla eller åka bil.
 • Använda munskydd i kollektivtrafiken om det inte går att undvika trängsel.

På arbetsplatser

Arbetsgivare uppmanas att:

 • Underlätta för anställda att vaccinera sig samt informera om vikten av att stanna hemma när man får symtom.
 • Göra det möjligt för anställda att hålla avstånd till varandra till exempel på möten, i fikarum och omklädningsrum. Undvika större samlingar inomhus med många deltagare.
 • Göra det möjligt för anställda att i viss utsträckning arbeta hemifrån när arbetet så tillåter.
 • De som ansvarar för kollektivtrafik rekommenderas att bibehålla en full turtäthet.

Serveringsställen

Den som driver ett serveringsställe ansvarar för att lokalerna är utformade så att trängsel undviks. Detta kan enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd innebära att den som driver serveringsstället exempelvis kan:

 • Begränsa antalet besökare som vistas samtidigt på serveringsstället.
 • Möblera om eller på annat sätt skapa utrymme.
 • Markera avstånd på golvet eller på annat sätt markera vilket avstånd besökare bör hålla till varandra.
 • Använda alternativa lösningar till köer såsom nummerlappssystem.

Ekonomiskt stöd

Regeringen har också beslutat om ekonomiska stödåtgärder.

Ersättningar som återinförs och förlängs, 8 december 2021–31 mars 2022:

 • Slopat läkarintyg för smittbärarpenning.
 • Riskgruppsersättning och viss tillfällig föräldrapenning för vissa nyligen allvarligt sjuka barn.
 • Tillfällig föräldrapenning vid bland annat skolstängning.
 • Ersättning för slopat karensavdrag för anställda (samt motsvarande ersättning till egenföretagare) för att underlätta för människor att stanna hemma vid sjukdom.
 • Ersättning till arbetsgivare för höga sjuklönekostnader.
 • Skattefri parkeringsförmån förlängs för att minska trängsel i kollektivtrafiken.

Dessutom förlängs evenemangsstödet till den 31 mars 2022.

Läs mer på folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 september 2022 kl. 10.30

Sidfot