Låga halter av cesium i svamp i Bollnäs kommun

Två flätade korgar i skogen fulla med gula kantareller.

Samhällsbyggnadsförvaltningen tar årligen prover på svamp i olika delar av Bollnäs kommun för att kontrollera cesiumhalten.

Det har vi gjort sedan kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986. Bollnäs kommun tillhör inte de områden där nedfallet var som störst. De högsta halterna mättes upp runt Gävle och i Sundsvalls- och Härnösandstrakten. Proverna som tas visar på låga halter, långt under gränsvärdet.

Nationella gränsvärden

Efter Tjernobylolyckan fastställde Livsmedelsverket nationella gränsvärden för hur mycket cesium som man kan få i sig utan att skada hälsan. Dessa är:

1 500 bequerel per kilo för kött av ren och vilt, insjöfisk, vilda bär och svamp samt nötter. 300 bequerel per kilo för övriga livsmedel.

De halter av cesium vi får i oss idag är mycket lägre, cirka en trehundradel av den acceptabla dosen.

Bara en procent av den totala strålningen kommer från cesium i mat. Men personer som äter mycket mat från jakt, fiske och bärplockning får ofta i sig mer cesium än andra.

Vare sig trattkantarell, rödgul trumpetsvamp, gul kantarell eller karljohansvamp hör till de arter som tar upp mest cesium. Matsvampar som tar upp mer är till exempel sandsopp och rynkad tofsskivling.

Ett sätt att minska mängden cesium i svampen är att förvälla den före användning. Det innebär att svampen kokas och sedan hälls kokvattnet bort. Då kan cesiumhalten sjunka med upp till 80 procent.

Fler artiklar från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 februari 2022 kl. 20.08

Sidfot