Krav på vaccination inom vård och omsorg vid nyanställning och praktik

En kvinna får en vaccinationsdos i överarmen.

Under gårdagens sammanträde mellan fackliga- och arbetsgivarrepresentanter togs beslut om att vi från och med nu inför vaccinationskrav vid nyanställningar och praktik inom vård och omsorg.

Syftet är främst att skydda våra brukare och patienter. Vaccinationskravet kommer att börja tillämpas omgående.

För att säkerställa att arbetssökande hos oss är vaccinerade mot covid-19 behöver ett giltigt vaccinationsbevis från E-hälsomyndigheten visas upp under rekryteringsprocessen. Undantag görs om den arbetssökande på grund av funktionsnedsättning eller religiösa skäl inte kan eller vill vaccinera sig.

Arbetsgivarens ansvar under pandemin

Som arbetsgivare har vi ett arbetsmiljöansvar vilket innebär att vi ska genomföra riskbedömningar och vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Inom vård och omsorg har vi även ett ansvar gentemot brukare och patienter. Exempel på åtgärder, som vi arbetat och arbetar med för att förhindra smitta, är att påminna om vikten av att hålla avstånd och att vara konsekvent i de fortsatta hygienrutiner som finns på våra arbetsplatser. Riskbedömningar kan i enskilda fall leda till att vårdpersonal som inte är vaccinerade inte får arbeta hos enskilda brukare. Bollnäs kommun som arbetsgivare inte har rätt att tvinga redan anställd personal att vaccinera sig.

– Vi har under året gjort flera insatser för att förenkla för medarbetare att vaccinera sig, vilket de flesta gjort. Bland annat tog vi tidigt beslut om att medarbetare ska kunna vaccinera sig på arbetstid. Vi har på olika sätt verkat för att så många medarbetare som möjligt både ska kunna vaccinera sig och välja att göra det i enlighet med den plan som Folkhälsomyndigheten beslutat om. Vi har även i olika forum ökat medarbetarnas kunskaper om vikten av att vaccinera sig, säger Roger Fält, personalchef på Bollnäs kommun.

Medarbetares skyldigheter under pandemin

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation ska den som är vuxen och inte vaccinerad (alltså den som är helt ovaccinerad eller endast har tagit en dos) ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp och de som är över 70 år. Alla personer som inte är fullvaccinerade ska hålla avstånd till andra, undvika onödig trängsel och särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och de som är äldre än 70 år. Det innebär att medarbetare som inte är fullvaccinerade alltid ska bära visir alternativt munskydd vid nära vård, eftersom ovaccinerade personer löper större risk att smittas av Covid-19 och att smitta andra.

Fler artiklar från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 februari 2022 kl. 20.07

Sidfot