Lägesrapport från våra verksamheter om covid-19

Närbild på virus

Smittläget i länet fortsätter att försämras, långsamt men stadigt. Smittspridningen ökar mest i Gävle, Sandviken och Ockelbo. Smittan finns i flera åldersgrupper, men de grupper som smittats mest är 0-9 år, 10-19 år samt personer 30-39 år.

Även I Bollnäs kommun har smittspridningen ökat förra veckan. De senaste 7 dagarna har 35 testats positivt (av drygt 950 prover) jämfört med 24 positiva prover förra veckan. Vi har nu 9 inneliggande patienter på våra sjukhus men ingen på IVA.

Nya åtgärder för att begränsa spridning av covid-19

Folkhälsomyndigheten införde i veckan nya råd och rekommendationer för att begränsa spridningen av covid-19 i samhället och för att minska risken för att hälso- och sjukvården blir för hårt belastad.

För att minska risken för smittspridning av sjukdomen covid-19 beslutar Folkhälsomyndigheten att rekommendera alla att:

 • Hålla avstånd till andra människor i offentliga miljöer, särskilt inomhus.
 • Om det är möjligt att undvika trängsel i kollektivtrafik genom att välja att resa andra tider än i rusningstrafik eller använda andra färdsätt, som till exempel att gå, cykla eller åka bil.
 • Använda munskydd i kollektivtrafiken om det inte går att undvika trängsel.

Sedan tidigare gäller också:

 • Särskilda testningsrekommendationer vid inresa till Sverige från länder utanför Norden.
 • Vaccinationsbevis kan krävas vid större evenemang.

Vaccinationsbevis kan komma att användas i fler verksamheter

Regeringen har i dag remitterat ett förslag om att möjliggöra användning av vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd i verksamheter där risken för trängsel är stor. Förslaget innebär att serveringsställen, platser för fritids- och kulturverksamhet, handelsplatser och platser för privata sammankomster ska ges möjligheten att använda sig av vaccinationsbevis, enskilt eller i kombination med andra smittskyddsåtgärder. Syftet är att begränsa smittspridning bland framför allt ovaccinerade genom att förhindra att ovaccinerade personer samlas i större grupper, samtidigt som verksamheter kan fortsätta att ta emot besökare.

Har du inte vaccinerat dig? Gör det! Vaccination är det viktigaste verktyg vi har mot pandemin. Det minskar risken för att bli smittad och smitta andra! Du slipper också de särskilda begränsningar som gäller för ovaccinerade.

Information från Bollnäs kommuns verksamheter samt kommunala bolag och förbund

 • Sjukfrånvaron ligger fortsatt stabilt på en mycket bra nivå
 • Kommunens anställda har fram till nu succesivt återgått till ordinarie arbetsplats efter lång tids hemarbete på grund av pandemin. Med anledning av dom nya rekommendationerna ska hemarbete och digitala möten återupptas. Anställda ska dock alltid fortsatt stanna hemma vid minsta symptom på luftvägsinfektion och testa sig.

 • Det förekommer smitta i våra skolor/förskolor och har hanterats enligt rutiner och i dialog med smittskydd.
 • Förebyggande åtgärder vidtas fortfarande generellt för att förhindra smittspridning.
 • Vaccinationerna av 12-15 åringar på skolorna har avslutats. För elever som inte haft möjlighet att vaccinera sig under skoltid kan nu vårdnadshavare boka tid via 1177.se.

 • Enstaka smitta har förekommit inom äldreomsorgen och har hanterats enligt gällande rutiner i dialog med smittskydd.
 • Tillgången på skyddsutrustning är god.
 • Fortsatta försiktighetsåtgärder gäller fortfarande.
 • Nu kan alla som är 65+ eller som jobbar på särskilda boenden för äldre, i hemtjänst eller i hemsjukvård boka tid för påfyllnadsdos. Det ska ha gått minst 5 månader mellan dos 2 och dos 3 för personer som är över 65 år.

Kommunen har inte längre något tillsynsansvar.

 • I och med att Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd riktade mot verksamheter upphörde att gälla den 29 september 2021 bedrivs verksamheten som vanligt.
 • Kulturhuset kommer från och med den 1 december införa krav på giltigt vaccinationsbevis vid alla publika evenemang som välkomnar fler än 100 personer.

En uppmaning till dig från biträdande kommunchef Bosse Wallbäcks

Situationen i Bollnäs kommun är gynnsam även denna vecka men smittan kryper stadigt uppåt på samma sätt som övriga landet. Det finns anledning att vara orolig, och försiktig. Det är influensatider, Covid -19 är en ”elak” influensa, Vi vet fortfarande för lite om den nya varianten Omikron. Så, fortsatt försiktighet, hålla avstånd, stanna hemma och testa oss vid symptom och tvätta händerna. Men framför allt, att vi är vaccinerade, det hindrar svår sjukdom och död. De flesta som smittas är ovaccinerade. Risken att hamna på IVA är ännu större. Nu har möjligheterna ytterligare begränsats för er som inte är vaccinerade. Folkhälsomyndigheten förbereder ytterligare inskränkningar för Er, restaurangbesök mm.

Så, jag fortsätter att tjata, vaccinera dig, vaccinera dig, vaccinera dig!

Alla experter är överens om att det är den enda vägen ut ur eländet.

Utöver det, fortsätt att tänka på att:

 • Håll avstånd och undvik trängsel.
 • Stanna hemma om du är sjuk, ta ett covidtest om du har symptom, provkapaciteten är god. Är du smittad, se till att både du och familjen noga följer beslutade rutiner.
 • Fortsatt tvätta händerna ofta och noga, det hindrar alla infektioner.

Nu fortsätter vi att vara försiktiga och planerar för jul- och nyår utan att riskera smittspridning.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 september 2022 kl. 10.30

Sidfot