Lägesrapport från våra verksamheter om covid-19

Närbild på virus

Smittspridningen ligger på en oroväckande hög nivå även om uppgången dämpats något i länet. De senaste 7 dagarna har 52 testats positivt i Bollnäs av drygt 1000 tagna prover jämfört med 35 positiva prover förra veckan.

17 personer vårdas på sjukhus men ingen på IVA. Läget är ansträngt i sjukvården och en oro finns inför stundande julledigheter och bemanning. Vi måste alla göra vad vi kan göra att minska smittspridningen. Stanna hemma vid minsta symptom, testa dig och undvika trängsel – gäller för alla!

Utökad rekommendation om testning vid inresa

Folkhälsomyndigheten har beslutat att utöka rekommendationen om testning efter ankomst. Från och med nu rekommenderas alla inresande att testa sig för covid-19 så snart som möjligt efter ankomst till Sverige. Detta gäller både för vaccinerade och ovaccinerade personer, och även om man haft covid-19 det senaste halvåret.

Utländska medborgare kommer också behöva visa covidbevis vid inresa i Sverige, även medborgare från våra nordiska grannländer.

Fler kan nu boka tid för påfyllnadsdos

Region Gävleborg släppte i veckan på så att invånare över 18 år nu kan boka påfyllnadsdos mot covid-19. Det ska ha gått 6 månader mellan dos 2 och dos 3. För 65 år och äldre räcker det med 5 månader.

Du kommer inte att få påfyllnadsdosen tidigare än vad som står ovan. Bokar du en för tidig tid kommer du att nekas vaccination på vaccinationsplatsen och den tiden blir outnyttjad. Kolla noga när du fick din andra dos innan du bokar.

Kan du inte boka tid själv med mobilt bank-id via 1177 kan du få hjälp

Måndag till fredag mellan 8.00 - 9.00 kan du få hjälp att boka tid via kommunen telefonnummer 0278-255 50.

Visst kan vi det här nu..

 • Undvik trängsel och håll avstånd i offentliga miljöer
 • Stanna hemma vid minsta symptom
 • Testa dig
 • Vaccinera dig om du inte redan gjort det! Du som ovaccinerad har 10 gånger större chans att hamna på IVA.

Tillsammans kan vi se till att smittspridningen minskar!

Information från Bollnäs kommuns verksamheter samt kommunala bolag och förbund

 • Allmän frånvaro
 • Sjukfrånvaron ligger fortsatt stabilt på en hygglig nivå även om vi som i övriga samhället påverkas av att det är förkylningstider.
  Med anledning av dom nya rekommendationerna ska hemarbete och digitala möten återupptas där det är möjligt. Anställda ska dock alltid fortsatt stanna hemma vid minsta symptom på luftvägsinfektion och testa sig.

 • Det förekommer smitta i våra skolor/förskolor och har hanterats enligt rutiner och i dialog med smittskydd.
 • Förebyggande åtgärder vidtas fortfarande generellt för att förhindra smittspridning.
 • Smittskyddsenheten i Region Gävleborg har i samråd med huvudman genomfört smittspårning i en klass på grund av misstänkt smitta.

Kommunen har inte längre något tillsynsansvar.

 • Förebyggande åtgärder vidtas fortfarande generellt för att förhindra smittspridning inom våra verksamheter.
 • Kulturhuset kommer från och med den 1 december införa krav på giltigt vaccinationsbevis vid alla publika evenemang som välkomnar fler än 100 personer.

  Kulturhuset Bollnäs rutiner kring covidbevis - bollnas.se

En uppmaning till dig från biträdande kommunchef Bosse Wallbäcks

Situationen i Bollnäs kommun är hygglig men fortsätter att försämras sakta men säkert. Det finns anledning att vara orolig, och försiktig. Det är influensatider, Covid -19 är en ”elak” influensa, Den nya varianten Omikron har nu upptäckts i länet. Det man vet säkert är att Omikron är betydligt mer smittsam, vi behöver bara snegla på Norge. Vad man vet ganska säkert är att en tredje dos ökar skyddet mot allvarlig sjukdom om man smittas, ni vet vad ni ska göra, vaccinera er! De flesta som smittas är ovaccinerade. Risken att hamna på IVA är ännu större, faktiskt 10 gånger högre om man är ovaccinerad. Utöver det, fortsatt försiktighet, hålla avstånd, stanna hemma och testa oss vid symptom och tvätta händerna.

På grund av den allt ökande smittspridningen förbereder Folkhälsomyndigheten ytterligare begränsningar (steg 2), sannolikt redan nästa vecka.

Så, jag fortsätter att tjata, vaccinera dig så fort som det går!

Alla experter är överens om att det är den enda vägen ut ur eländet.

Och fortsätt att tänka på att:

 • Håll avstånd och undvik trängsel.
 • Stanna hemma om du är sjuk, ta ett covidtest om du har symptom, provkapaciteten är god. Är du smittad, se till att både du och familjen noga följer beslutade rutiner.
 • Fortsatt tvätta händerna ofta och noga, det hindrar alla infektioner.

Nu fortsätter vi att vara försiktiga och planerar för jul- och nyår utan att riskera smittspridning.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 september 2022 kl. 10.28

Sidfot