Lägesrapport från våra verksamheter om covid-19

Närbild på virus

Nu står vi inför jul- och nyårshelger med förhoppningsvis vila och återhämtning för många men tyvärr inte för alla. Det är många, inte minst inom äldreomsorgen som har en tuff tid framför er, vi skänker er våra tankar, ni är hjältar!

Covid -19 vilar inte heller, tvärtom, smittspridningen fortsätter att ligga på relativt höga nivåer och en oro finns för den nya mutationen Omikron som nu har upptäckts även i Hälsingland. Varianten är mer smittsam vilket kan göra att smittspridningen kan komma att skena om det vill sig illa, vi behöver bara titta på våra grannländer. I Bollnäs kommun har 59 testats positivt av drygt 900 tagna prover de senaste 7 dagarna, jämfört med 52 positiva prover förra veckan.

17 personer vårdas på våra sjukhus i länet var av en på IVA. Läget är ansträngt i sjukvården. Ökad smittspridningen leder till ett ökat vårdbehov. Vi kan alla hjälpa till att minska smittspridningen. Stanna hemma vid minsta symptom, testa dig och undvika trängsel – gäller för alla!

Från och med idag gäller nya föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer

Råd och rekommendationer till dig som medborgare

 • Alla bör undvika miljöer med trängsel.
 • Alla bör arbeta hemifrån i den mån som arbetet tillåter.
 • Res andra tider än rusningstrafik eller välj andra tider. Annars ska munskydd användas.
 • Vaccinera dig om du kan.
 • Stanna hemma vid minsta symptom och testa dig.

Råd och rekommendationer för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

 • Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 20 deltagare inomhus ska enbart ha sittande publik, oavsett om vaccinationsbevis används eller inte. Utan vaccinationsbevis begränsas dock sällskapens storlek till max 8 personer och minst 1 meters avstånd mellan sällskapen. Här finns ett undantag för religiösa sammankomster.
 • Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 deltagare inomhus kräver vaccinationsbevis och en begränsad storlek på sällskap till max 8 personer samt 1 meters avstånd mellan sällskap. Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med 500 deltagare eller fler kan alltså inte anordnas utan vaccinationsbevis.

Råd och rekommendationer för serveringsställen och verksamheter

 • För serveringsställen gäller krav på sittande servering och 1 meters avstånd mellan sällskap. Detta gäller även nattklubbar.
 • För mässor och handelsplatser inomhus gäller minst 10 kvm per person.
 • För kultur- och fritidsverksamheter inomhus, till exempel museer, konsthallar och gym, gäller minst 10 kvm per person med undantag för verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar födda 2002 och senare, till exempel träning, tävling.

Råd och rekommendationer för kultur, idrott och fritid

 • Mellan den 23 december och den 16 januari 2021 införs en avrådan till föreningar för kultur, idrott och fritid från att ordna eller delta i läger, cuper eller andra större aktiviteter inomhus med deltagare som vanligtvis inte samlas.
 • Enstaka aktiviteter, matcher och endagstävlingar, av typen seriespel eller motsvarande kan genomföras. Avrådan gäller inte sådan idrott som är yrkesmässig.

Läs mer på folkhälsomyndigetens webbplats Länk till annan webbplats..

Fira julen med försiktighet och ta särskild hänsyn till de äldre. Genom att följa råden och rekommendationerna så kan vi alla hjälpas åt att minska smittspridningen. Tack för det du gör!

Ha en fin och smittsäker jul!

Information från Bollnäs kommuns verksamheter samt kommunala bolag och förbund

 • Sjukfrånvaron ligger i vissa verksamheter på en hög nivå främst på grund av förkylningstider.
 • Med anledning av dom nya rekommendationerna ska hemarbete och digitala möten återupptas där det är möjligt. Anställda ska dock alltid fortsatt stanna hemma vid minsta symptom på luftvägsinfektion och testa sig.

 • Det förekommer smitta i våra skolor/förskolor och har hanterats enligt rutiner och i dialog med smittskydd.
 • Förebyggande åtgärder vidtas fortfarande generellt för att förhindra smittspridning.

 • Enstaka smitta har förekommit inom äldreomsorgen och har hanterats enligt gällande rutiner i dialog med smittskydd.
 • Höstförkylningar gör dock att sjukfrånvaron är hög och det är på sina håll ett ansträngt läge
 • Tillgången på skyddsutrustning är god.
 • Fortsatta försiktighetsåtgärder gäller fortfarande.

Kommunen har inte längre något tillsynsansvar.

 • Förebyggande åtgärder vidtas enligt Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer för att förhindra smittspridning inom våra verksamheter.

En uppmaning till dig från biträdande kommunchef Bosse Wallbäcks

Situationen i Bollnäs kommun är fortfarande ganska bra men det finns anledning att vara orolig, och försiktig. Det är influensatider, Covid -19 är en ”elak” influensa, Den nya varianten Omikron har nu upptäckts även i Hälsingland. Det man vet säkert är att Omikron är betydligt mer smittsam. Vad man vet ganska säkert är att en tredje dos ökar skyddet mot allvarlig sjukdom om man smittas så vaccinera er!

De flesta som smittas är ovaccinerade och blir mest sjuka. Risken att hamna på IVA är 10 gånger högre om man är ovaccinerad än om man är vaccinerad. Utöver det, fortsatt försiktighet, hålla avstånd, stanna hemma och testa er vid symptom och tvätta händerna.

På grund av den allt ökande smittspridningen har nu Folkhälsomyndigheten från idag infört ytterligare begränsningar (steg 2).

Så, jag fortsätter att tjata, vaccinera dig så fort som det går!

Alla experter är överens om att det är den enda vägen ut ur eländet.

Och fortsätt att tänka på att:

 • Håll avstånd och undvik trängsel.
 • Stanna hemma om du är sjuk, ta ett covidtest om du har symptom, provkapaciteten är god. Är du smittad, se till att både du och familjen noga följer beslutade rutiner.
 • Fortsatt tvätta händerna ofta och noga, det hindrar alla infektioner.


Jag önskar er alla en god jul och ett gott nytt år med stort ansvar och försiktighet!

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 september 2022 kl. 10.27

Sidfot