Lägesrapport från våra verksamheter om covid-19

Närbild på virus

Vi har ännu ett årsskifte framför oss med Covid -19 som följeslagare. Tyvärr har smittspridningen fortsatt att öka kraftigt i länet, inte minst i Bollnäs. De senaste sju dagarna har 153 positiva prover registrerats av cirka 1000 tester, drygt 15% av alla tagna prover alltså. Det är en tredubbling mot förra veckans 59 positiva prover på ungefär lika många tester. Och ändå har den mer smittsamma varianten Omikron inte tagit över än som i exempelvis Norge men den ökar snabbt även i Sverige. Nu om något finns det anledning att noga följa föreskrifter, råd och rekommendationer!

Lyckligtvis har vi en hög vaccinationsgrad som skyddar oss från allvarlig sjukdom och död men det är fortfarande många som är ovaccinerade. Det märks väldigt tydligt på sjukhusen, merparten av de som vårdas där är inte vaccinerade.

19 personer vårdas idag på våra sjukhus i länet var av 2 på IVA. Läget börjar bli allt mer ansträngt i sjukvården. Det är nästan fullbelagt på IVA vid länets tre sjukhus och alla invånare uppmuntras till extra försiktighet och riskmedvetenhet för att inte belasta sjukvården mer än nödvändigt. Vi måste alla hjälpa till, först och främst vaccinera oss men också, stanna hemma vid minsta symptom, testa oss och undvika trängsel – det gäller för alla!

Sedan förra veckan gäller nya föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer

Råd och rekommendationer till dig som medborgare

 • Alla bör undvika miljöer med trängsel.
 • Alla bör arbeta hemifrån i den mån som arbetet tillåter.
 • Res andra tider än rusningstrafik eller välj andra tider. Annars ska munskydd användas.
 • Vaccinera dig om du kan.
 • Stanna hemma vid minsta symptom och testa dig.

Råd och rekommendationer för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

 • Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 20 deltagare inomhus ska enbart ha sittande publik, oavsett om vaccinationsbevis används eller inte. Utan vaccinationsbevis begränsas dock sällskapens storlek till max 8 personer och minst 1 meters avstånd mellan sällskapen. Här finns ett undantag för religiösa sammankomster.
 • Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 deltagare inomhus kräver vaccinationsbevis och en begränsad storlek på sällskap till max 8 personer samt 1 meters avstånd mellan sällskap. Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med 500 deltagare eller fler kan alltså inte anordnas utan vaccinationsbevis.

Råd och rekommendationer för serveringsställen och verksamheter

 • För serveringsställen gäller krav på sittande servering och 1 meters avstånd mellan sällskap. Detta gäller även nattklubbar.
 • För mässor och handelsplatser inomhus gäller minst 10 kvm per person.
 • För kultur- och fritidsverksamheter inomhus, till exempel museer, konsthallar och gym, gäller minst 10 kvm per person med undantag för verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar födda 2002 och senare, till exempel träning, tävling.

Råd och rekommendationer för kultur, idrott och fritid

 • Mellan den 23 december och den 16 januari 2021 införs en avrådan till föreningar för kultur, idrott och fritid från att ordna eller delta i läger, cuper eller andra större aktiviteter inomhus med deltagare som vanligtvis inte samlas.
 • Enstaka aktiviteter, matcher och endagstävlingar, av typen seriespel eller motsvarande kan genomföras. Avrådan gäller inte sådan idrott som är yrkesmässig.

Läs mer på folkhälsomyndigetens webbplats Länk till annan webbplats..

Fira nyår med försiktighet och ta särskild hänsyn till de äldre. Genom att följa råden och rekommendationerna så kan vi alla hjälpas åt att minska smittspridningen. Tack för det du gör!

Med förhoppning om ett gott nytt och smittsäkert nyår!

Information från Bollnäs kommuns verksamheter samt kommunala bolag och förbund

 • Sjukfrånvaron ligger i vissa verksamheter på en hög nivå främst på grund av förkylningstider men även antalet Covidfall ökar som i det övriga samhället.
 • Med anledning av dom nya rekommendationerna ska hemarbete och digitala möten återupptas där det är möjligt. Anställda ska dock alltid fortsatt stanna hemma vid minsta symptom på luftvägsinfektion och testa sig.

 • Kilbergsskolans fritidshem är stängt från och med måndag 3 januari till och med onsdag 5 januari samt fredag den 7 januari (vecka 1) på grund av hög frånvaro bland personalen.
 • Skolorna har lov och förebyggande åtgärder planeras för att förhindra smittspridning när skolorna öppnar.

 • Enstaka smitta förekommer både bland personal och brukare inom äldreomsorgen och har hanteras enligt gällande rutiner i dialog med smittskydd.
 • Höstförkylningar gör dock att sjukfrånvaron är hög och det är på sina håll ett ansträngt läge
 • Tillgången på skyddsutrustning är god.
 • Fortsatta försiktighetsåtgärder gäller fortfarande.

Kommunen har inte längre något tillsynsansvar.

 • Förebyggande åtgärder vidtas enligt Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer för att förhindra smittspridning inom våra verksamheter.

En uppmaning till dig från biträdande kommunchef Bosse Wallbäcks

En uppmaning till dig från biträdande kommunchef Bosse Wallbäcks

Situationen i Bollnäs kommun börjar nu bli mycket besvärlig i Bollnäs. Sedan förra veckan har antalet positiva prover tredubblats, drygt 15 % av alla prover som tas är positiva, vi ligger nu nästan sämst till i länet. Det är influensatider, Covid -19 är en ”elak” influensa samtidigt som andra virus härjar. Den nya mer smittsamma varianten Omikron är på ingång. Det ser tyvärr mörkt ut på himlen.

Nåt positivt i eländet är att man vet ganska säkert att en tredje dos ökar skyddet mot allvarlig sjukdom om man smittas. Om du är rädd om din och dina nära och käras hälsa, vaccinera dig!
De flesta som smittas är ovaccinerade och blir mest sjuka. Risken att hamna på IVA är tio gånger högre om man är ovaccinerad än om man är vaccinerad. Utöver det, fortsatt försiktighet, hålla avstånd, stanna hemma och testa er vid symptom och tvätta händerna.
På grund av den allt ökande smittspridningen har vi nu större begränsningar, samtidigt förbereds ytterligare om smittspridningen fortsätter.
Så, jag fortsätter att tjata, vaccinera dig så fort som det går!

Alla experter är överens om att det är den enda vägen ut ur eländet.

Och fortsätt att tänka på att:

 • Håll avstånd och undvik trängsel.
 • Stanna hemma om du är sjuk, ta ett covidtest om du har symptom, provkapaciteten är god. Är du smittad, se till att både du och familjen noga följer beslutade rutiner.
 • Fortsatt tvätta händerna ofta och noga, det hindrar alla infektioner.
 •  

Jag önskar er alla ett gott nytt år med stort ansvar och försiktighet!

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 september 2022 kl. 10.22

Sidfot