Vad gör Bollnäs kommun?

Ukrainas flagga med Bollnäs stadshus i bakgrunden

Vi har tillsatt en grupp med representanter från kommunens tjänstemannaledning, arbetsmarknads- och flyktingverksamheten samt säkerhets- och beredskapschef som tillsammans kontinuerligt utvärderar och bevakar läget.

Många vill hjälpa till

Det finns en stor vilja bland allmänheten att hjälpa till. Hur vår roll kommer att bli kring samordning av hjälpen är ännu inte beslutad. Vi återkommer löpande med information.

Mer information om kris och beredskap här på bollnas.se

På sidan Kris och beredskap här på bollnas.se hittar du massor av bra information om krisberedskap, skyddsrum, om hur vi samverkar i länet med mera.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 september 2022 kl. 15.16

Sidfot