Lägesrapport från våra verksamheter om covid-19

Närbild på virus

Läget i äldreomsorgen är fortfarande mycket ansträngt. Exempelvis är det vårdteam som särskilt arbetar med smittade i eget boende, det så kallade kohortteamet, mycket hårt belastade. Ett tydligt tecken på att pandemin långt ifrån är över!

Folkhälsomyndigheten ser en viss nedgång av smittspridningen i landet, men omfattningen av smittspridningen är enligt Folkhälsomyndigheten troligtvis större i norra Sverige. I vårt län vårdas just nu 25 personer på sjukhus med anledning av covid-19 varav 3 på IVA.

Minskningen av smittan är förväntad och tros fortsätta, influensasäsongen börjar lida mot sitt slut samtidigt som vi börjar umgås mer utomhus. Men vi behöver ha beredskap för att det kan komma nya virusvarianter. Det är fortfarande mycket viktigt att vaccinera sig.

Skydda dig själv och andra mot covid-19

 • Vaccinera dig!
 • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du har symtom som kan vara covid-19.
 • Ovaccinerade vuxna bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.

Smittläget i våra vård- och omsorgsverksamheter är oroande och det finns en oro för att sportlovsveckorna kommer att öka smittspridningen ytterligare. För att skydda äldre och andra sårbara grupper är det mycket viktigt att personal och anhöriga vaccinerar sig!

Information från Bollnäs kommuns verksamheter samt kommunala bolag och förbund

 • Frånvaroläget i våra bolag och verksamheter är något bättre jämfört med tidigare, men det finns verksamheter där läget fortsatt är ansträngt.
 • Våra medarbetare uppmanas inte längre att arbeta hemifrån med anledning av covid-19.

 • Frånvaron med anledning av covid-19 bland barn, elever och personal fortsätter att minska.

 • Vi har ett kluster av smittade inom hemsjukvården.
 • Antalet smittade i kohortvården i ordinärt boende är högre än det någonsin varit förut.
 • Frånvaron bland personal är något lägre än tidigare men fortfarande hög på vissa enheter. Det är fortfarande svårt att lösa bemanningen där frånvaron är hög.

 • Trängseltillsynen på serveringsställen har upphört.

 • Fritidsanläggningar, bibliotek och konsthall har öppet som vanligt.

En uppmaning till dig från biträdande kommunchef Bosse Wallbäcks

Solen skiner, dagarna blir längre och samhället fungerar ”som vanligt” men under ytan döljer sig fortfarande en i allra högsta grad aktiv pandemi. Många smittas fortfarande och allt för många hamnar fortfarande på sjukhus, varav de flesta ovaccinerade.

Det finns fortfarande all anledning att vara försiktig, framförallt att vara vaksam på symptom och då stanna hemma tills man känner sig frisk.

Vi vet väldigt lite om hur Covid -19 kommer att bete sig framåt, det kan komma nya varianter med nya egenskaper - såsom Omikron överraskade oss med att smitta oss trots att man var vaccinerad. Den stora fördelen för de som är fullvaccinerade har varit att vaccinet kraftigt minskar risken att bli allvarligt sjuk.

Så därför: vi ska alla solidariskt vaccinera oss, både för den pågående smittan men även för att bygga upp en hög gemensam motståndskraft för framtiden och därigenom hindra nya varianter och framtida smittvågor.

Sjukvården är allvarligt bekymrade över att vaccinationsviljan minskar, många tycks tro att faran är över - det är den definitivt inte. En av tio är fortfarande ovaccinerad, det duger inte!

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 september 2022 kl. 10.04

Sidfot