Kommunfullmäktiges ordförande höll tal på internationella kvinnodagen

Bild på kvinnosymbol

Internationella kvinnodagen uppmärksammades på Brotorget 8 mars mellan klockan 12–14. På scenen hölls ett tal av kommunfullmäktiges ordförande Kristoffer Lindberg.

Talet av Kristoffer Lindberg:
"Den internationella kvinnodagen uppmärksammas över hela världen och har från början sitt ursprung i den tidiga arbetarrörelsen och kvinnorörelsen vid tiden före första världskriget. Sedan 1980 är det en högtidsdag utsedd av FN.

I vissa länder är det en nationell helgdag. Den uppmärksammar jämställdhetskampen - men också rättvisa, fred och utveckling. Den ojämställdhet som råder mellan kvinnor och män runt om i världen - där Sverige, trots att vi ofta vill se oss som ett jämställt land i förhållande till andra, på intet sätt är undantaget.

Jag vill rikta ett stort tack för möjligheten att få hålla tal här på Brotorget under 8 mars – internationella kvinnodagen. Där vi uppmärksammar den ojämställdhet som fortfarande existerar mellan kvinnor och män. Både här i Sverige, men också runt om i hela världen. Jag heter Kristoffer Lindberg och är kommunfullmäktiges ordförande här i Bollnäs kommun.

Det vore en miss att den 8 mars 2022 inte säga någonting om demokrati, rösträtt och representation. Som ni säkert vet firar vår demokrati 100 år, i olika steg 2018-2022.

Den 17 december 1918, togs ett historiskt beslut i riksdagen om att även kvinnor gavs rösträtt i allmänna val i Sverige. I valet 1921 fick kvinnor i Sverige rösta för första gången. Förra året var det alltså 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen. I januari 1922 tog de första kvinnorna plats som ledamöter i Sveriges riksdag.

I november 2021 får Sverige sin första kvinna som statsminister. Jag hade äran att få tjänstgöra i riksdagen då detta inträffade. Två gånger fick vi rösta för att slutligen utse Magdalena Andersson till ny statsminister i Sverige. Nästan på månaden 100 år efter det att de första kvinnorna tog plats som ledamöter av Sveriges riksdag.

Det är historiskt på många sätt och jag måste erkänna att min hand darrade när jag sträckte mig mot JA-knappen och när jag tryckte ner den var det som att man kunde känna svensk nutidshistoria genom fingret, upp i armen och in i hjärtat.

Det är en stor politisk och historisk händelse, oavsett partipolitiska preferenser i övrigt. Detta skedde nu. I ett av världens mest jämställda länder. Det om något, denna väntetid på 100 år, är ett tecken på att normer och samhällsstrukturer som vi byggt upp håller människor tillbaka. För det beror inte på att det inte funnits kvinnor genom historien som skulle klarat uppdraget.

När jag först fick frågan om jag kunde hålla tal här idag så tvekade jag. Ska jag som man ställa mig i centrum på internationella kvinnodagen. Men sedan tänkte jag – ja, självklart ska jag göra det!

Just av den anledningen att jag är man. Inte för att ta platsen från någon kvinnlig talare, utan för att jämställdhetskampen och att bryta med de traditionella strukturerna angår oss alla, kvinnor såväl som män. I längden är vi alla förlorare i ett ojämnställt samhälle.

”Den traditionella mansrollen hänger intimt ihop med förvärvsarbete, karriär och inkomster”, läste jag härom veckan när jag satt och förberedde mig inför detta tal. ”Medan den traditionella kvinnorollen hänger ihop med omvårdnad, barn och relationer”.

Smaka på det. Vad får den uppfattningen för konsekvenser på oss som människor och på vårt samhälle?

Män har på ett strukturellt plan mer makt och resurser än kvinnor och är överrepresenterade i samhällets topp, ekonomiskt, socialt och politiskt. Det här kan få oss att tro att den stereotypa mansrollen är eftersträvansvärd, eftersom den ger dessa fördelar.

Men samtidigt innebär dessa roller att män har mindre tid hemma, vilket leder till en mindre kontakt med barn, partner och släktingar. Det är vanligare bland män än bland kvinnor att sakna en nära vän. Män har lägre betyg i skolan i genomsnitt än kvinnor. Män är sämre än kvinnor på att söka vård och lever mindre hälsosamt och är överrepresenterade i dödsorsaker så som självmord, alkoholrelaterade sjukdomar och olyckor. Hemlöshet är större bland män än bland kvinnor.

Många riskbeteenden hänger ihop med traditionell maskulinitet och även om de flesta män inte utövar våld så är mäns våld mot kvinnor och mot andra män ett stort samhällsproblem.

För kvinnor innebär denna ojämställdhet bland annat lägre löner – inte bara på en strukturell nivå i fråga om yrkesgrupper, utan det existerar faktiskt fortfarande skillnader mellan kvinnor och mäns lön även då de utför samma arbete. Detta leder i sin tur till ojämställda pensioner och begränsar kvinnors valmöjligheter och därmed frihet.

Kvinnor står fortsatt för stordelen av uttaget från föräldraförsäkringen, och fortfarande tar kvinnor ett betydligt större ansvar för det obetalda arbetet i hemmet, vilket gör att kvinnors löneutveckling och möjlighet till utveckling i sitt arbetsliv hålls tillbaka. Det innebär en underrepresentation ekonomiskt, socialt och politiskt i samhället.

Så länge vi låter vårt samhälle vila på dessa gamla trygga strukturer, mansrollen och kvinnorollen, så behandlas inte alla människor lika.

Både kvinnor och mäns livschanser begränsas på ett flertal områden just på grund av dessa strukturer och förväntningar. Därför angår jämställdhetskampen oss alla!

Om detta må vi tala. Givetvis den 8 mars, men också alla andra dagar. För vilka seriösa argument kan man faktiskt finna för att motsätta sig jämställdhet mellan könen? Ekonomiskt? Socialt? Politiskt? Särskilt när vi vet att män och kvinnor båda är vinnare på ökad jämställdhet.

Jämställdhet kan inte ensidigt ses som transfusionen av makt och privilegier mellan könen. Från män som grupp till kvinnor som grupp. Det är inget nollsummespel. Det handlar lika mycket om att både kvinnor och män är vinnare på ökad jämställdhet.

Låt oss göra upp med gamla normer och roller. Låt oss alla vara vinnare. Jämställdhetskampen är kvinnokamp, men den är också i allra högsta grad en kamp för alla människor. Därför är jag glad över möjligheten att få tala här idag.

Tack så mycket för att ni har lyssnat!"

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 mars 2022 kl. 16.41

Sidfot