Förberedelser för att ta emot människor på flykt

Ukrainas flagga och sjön Vågen

Det kan komma många människor på flykt och vi förbereder oss på att kunna ta emot människor i Bollnäs. Samtidigt stärker Bollnäs kommun beredskapen generellt. för att kunna svara mot olika former av hot som kan riktas mot kommunen, till exempel IT-relaterade attacker.

– Många flyr från Ukraina och det osäkra läget i omvärlden påverkar oss alla. Vi har ännu inte fått någon framställan från Migrationsverket om att ta emot människor från Ukraina, men vi förbereder vår organisation på att vi kan få frågan och agerar utifrån det. Till exempel ser vi över hur många tillfälliga boendeplatser med kommunen som huvudman, som vi kan få fram med kort varsel, säger kommunchef Helena Björkman.

– Det är samtidigt ett högt informationstryck med olika aktörer inblandade, som flera olika myndigheter och många frivilligorganisationer. En grupp med representanter från kommunens tjänstemannaledning, arbetsmarknads- och flyktingverksamheten samt säkerhets- och beredskapschef träffas nu kontinuerligt för att utvärdera och bevaka hur situationen utvecklas.

I den händelse Migrationsverket önskar att privatpersoner eller företag erbjuder tillfälliga boenden, har vi tagit fram en e-tjänst där det är möjligt att redan nu lämna en intresseanmälan. Om behovet uppstår kontaktar vi dem som visat sitt intresse.

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 september 2022 kl. 15.17

Sidfot