Lägesrapport från våra verksamheter om covid-19

Närbild på virus

I två års tid har vi publicerat veckovisa lägesrapporter om covid-19. Det här blir den sista. Vi kommer dock att fortsatta kommunicera kring pandemin på förekommen anledning.

Pandemin pågår fortfarande men är på väg i en ny fas, Folkhälsomyndigheten avslutar sina presskonferenser och regeringen avser att avfärda covid-19 som samhällsfarlig sjukdom från 1 april. Det innebär att covid-19 inte längre bedöms vara ”farlig” för samhället. Det ska inte tolkas som att covid -19 är mindre farlig, det är den, framför allt om man är ovaccinerad. Den utmaning vi nu har framför oss är att enträget fortsätta vaccinera oss när vi blir erbjudna. Det hindrar fortsatt spridning, svår sjukdom och död. Dessutom är det ett sätt att hindra framtida varianter och utbrott.

Vi har förstått att flera, särskilt äldre som ska ta sin fjärde dos, har svårt att hitta information om tid och plats för vaccinering. Vaccinationen sker på Baldersnäs hälsocentral i centrala Bollnäs. För tillfället gäller följande tider:

Måndag 14-17
Onsdag 15-18
Fredag 10-13

Kom när det passar, du behöver inte boka tid innan. Vill du ändå boka tid eller har några frågor kan du ringa 0278-255 50, vardagar mellan kl. 8-12.

Under vaccinationsveckan (nästa vecka) 14-18 mars kl. 9-12 kan du även vaccinera dig i entrén på Bollnäs sjukhus.

Nationella vaccinationsveckan är en nationell temavecka för att få fler att vaccinera sig mot covid‑19. Det finns idag personer som av olika orsaker känner en tveksamhet inför vaccination. Vissa har inte nåtts av erbjudandet om vaccination och en del har valt att avstå men alla ska ha den kunskap de behöver för att välja vaccination. Läs mer om vaccinet på Folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information från Bollnäs kommuns verksamheter samt kommunala bolag och förbund

  • De flesta av våra verksamheter är inte längre påverkade smittspridningen av covid-19.
  • Våra medarbetare uppmanas inte längre att arbeta hemifrån med anledning av covid-19

  • Frånvaron med anledning av covid-19 bland barn, elever och personal fortsätter att minska.

  • ·Sjukfrånvaron bland personalen är fortfarande hög.
  • Vi bedriver kohortvård vid smitta och misstänkt smitta vilket ytterligare försvårar bemanningen.
  • Det finns viss smitta bland brukare i både hemtjänsten och i särskilt boende.

  • Trängseltillsynen på serveringsställen har upphört.

  • Fritidsanläggningar, bibliotek och konsthall har öppet som vanligt.

En uppmaning till dig från biträdande kommunchef Bosse Wallbäcks

Vi har alla tillsammans upplevt en mycket ansträngande tid under två år. Inget har varit ”som vanligt” och förutsättningarna har ständigt ändrats. Inledningen av pandemin var särskilt besvärlig, vi visste väldigt lite och hade inga motmedel annat än att isolera oss när vi blev sjuka, undvika nära kontakter och tvätta händerna. Sjukvården och omvårdnadspersonalen har slitit otroligt hårt och tvingats hantera mycket lidande och död samtidigt som man själva tvingats utsätta sig för stora risker. Ni är hjältar! I takt med att vi fick tillgång till vaccin har vi med gemensamma krafter minskat effekterna av pandemin och samhället har i huvudsak kunnat öppna. Tack till er alla som solidariskt vaccinerat er och bidragit till det!

Mycket är positivt, pandemin minskar i styrka, influensasäsongen (covid-19 är en influensa) börjar lida mot sitt slut. Vi har att se fram mot en bra sommar.

Men, det hade vi även förra året, när influensasäsongen startade kom pandemin tillbaka, det kommer den att göra även i höst, frågan är bara hur allvarligt det blir. Det är därför vi ska förbereda oss genom att vara vaccinerade! Jag vänder mig till er alla, ni som redan tagit en, två eller tre doser och blir erbjudna påfyllnadsdos, ta den. Nästa vecka är det särskilt enkelt.

Och slutligen till alla er som aktivt valt att inte vaccinera er trots att ni kan, en av tio är ovaccinerad. Ta ert förnuft tillfånga och vaccinera er! Det är en fråga om solidaritet mot alla i hela samhället och bidrar till att vår gemensamma motståndskraft mot framtida smittspridning.

Vi kommer att tvingas leva med covid-19 länge.

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 september 2022 kl. 10.04

Sidfot