Bollnäs kommun framför våra högst prioriterade åtgärder i trafikutbud och infrastruktur till Region Gävleborg

Riksväg 83 och Marie Centerwall (S)

Riksväg 83 och kommunalråd Marie Centerwall (S)

Vi har tagit del av Region Gävlebors förslag till Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gävleborgs län 2022-2032 som styr kollektivtrafiken i länet samt förslaget till ny regional infrastrukturplan för Gävleborgs län 2022-2033 och lämnat en skrivelse med synpunkter till Region Gävleborg.

I skrivelsen framför vi våra högst prioriterade åtgärder i trafikutbud och infrastruktur. Dessa är mycket betydelsefulla - och i vissa delar helt avgörande - för att kunna fortsätta utveckla kollektivtrafiken i stad, kommun och län:

  • Upprustningen av Väg 83 mellan Bollnäs och Vallsta.
  • Bollnäs genomfarter: Stadshuskorsningen - ombyggnad till cirkulation samt en gång- och cykeltunnel med busshållplatser vid Häggesta handelsområde.
  • Färdigställ dubbelspåret mellan Bollnäs och Ockelbo.
  • Utökat trafikutbud i Bollnäs stadslinjenät.

– Kommunstyrelsen är enad om att vår grundinställning är att väg- och järnvägsinfrastrukturen är avgörande för kollektivtrafiken och dess framtida utveckling. Vi har i vår skrivelse också särskilt tryckt på att restiden till och från residensstaden Gävle - med betydelsefulla målpunkter såsom sjukhus, högskola, Gävle hamn, Länsstyrelsen och andra myndigheter - samt tillväxtstråket Uppsala-Arlanda-Stockholm måste minskas, säger kommunalråd Marie Centerwall (S).

Läs skrivelsen i sin helhet Pdf, 579.5 kB. (.pdf)

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 april 2022 kl. 08.41

Sidfot