Kommunfullmäktige sammanträder idag klockan 17:00

Bild av Bollnäs stadshus

Dags igen för kommunfullmäktige. Åter igen med ledamöterna på plats i stadshuset.

Ett relativt begränsat antal ärenden (16 till antalet) kommer att avhandlas. Men det behöver inte alltid innebära att det blir ett kort sammanträde.

Här följer ett urval från föredragningslistan:

  • Sammanträdet inleds som vanligt med allmänhetens och ledamöternas frågestund
  • Information om omvärldsläget. Kommunchef Helena Björkman informerar kommunfullmäktige.
  • Uppföljning av BORAB:s och barn- och utbildningsnämndens verksamheter 2021
  • Besvarande av ett antal motioner, bland annat om brottsförebyggande kameraövervakning. Motionen är ingiven av fullmäktigeledamoten Jonatan Lindgren (SD).
  • Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om sol och vind. Interpellation är ingiven av fullmäktigeledamoten Bengt-Olov Renöfält (C), som anser att kommunen kan se till att det finns områden utpekade där det är möjligt att bygga vindkraft, och att det kan ske i form av tematiskt tillägg om vindkraft i översiktsplanen.

Föredragningslista

Sammanträdet kan följas via webbsändningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., via Bollnäs bostäders TV-nät samt på närradion 98,4 MHz. Hörslinga finns.

Mer på ämnet

Så styrs Bollnäs kommun
Kommunfullmäktige
Sammanträdeskalender
Efterutsändning av kommunfullmäktige
Möteshandlingar och kallelser
Medborgarförslag

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 april 2022 kl. 08.40

Sidfot