Lägesrapport med anledning av kriget i Ukraina

Ukrainas flagga och Vågen

Läs om Bollnäs kommuns arbete och planering för mottagande av människor på flykt från Ukraina.

Det är just nu kö för att ta sig ut ur Ukraina, kö in i grannländerna och kö in i Europa. I slutet av förra veckan sa MIG att 3,7 miljoner lämnat Ukraina och att det finns 6 miljoner på flykt inom Ukraina. Hur många som kommer till Sverige vet vi inte i nuläget. Det arbetas med prognoser över olika scenarier. Migrationsverket har tagit lärdom av flyktingvågen 2015 och säger att de vill ha en jämnare fördelning av flyktingar. Migrationsverket har idag ansvar för att upprätta och förvalta boenden. I nuvarande fördelning sker det inte till vårt län och vår kommun men vi är beredda då det kan komma att förändras.

Prognos av flyktingvågen

Inflödet till Sverige har den senaste veckan minskat något. Migrationsverket har i dagsläget cirka 12 000 boendeplatser varav 1/3 används. En prognos som gjorts är att det framåt sommaren kan ha kommit upptill 200 000 personer till Sverige, nu pratar Migrationsverket om 60-70 000. Det varierar från dag till dag. En jämn fördelning på de prognoserna personer skulle innebära att Bollnäs kommun får ta emot 200-600 personer. Det är osäkra siffror och läget kan förändras snabbt.

Vi tar löpande del av den senaste informationen

Vi deltar i olika möten regionalt och nationellt för att få tillgång till information och hålla oss uppdaterade och ta del av det senaste. Det är ett enormt informationsflöde och lägesbilderna från de olika myndigheterna är osäkra vilket gör ett det inte är helt enkelt med vårt förberedande arbete.

Så förbereder vi oss

Även om det inte sker någon fördelning till Bollnäs kommun i dagsläget så fortsätter vi att förbereda oss för att ta emot från Ukraina vi oss. I nuläget styr Migrationsverket till boendeplatser i närheten av sina kontor, men sannolikt kommer det ske en annan fördelning så småningom. Vi har förberett boendeplatser och har en god beredskap för att kunna ta emot människor som söker skydd från kriget i Ukraina.

Det finns Ukrainska flyktingar i Bollnäs kommun. Vi vet inte exakt hur många. Enligt de senaste uppgifterna vi fått är att det just nu finns cirka 20 vuxna och 20 barn i Bollnäs kommun som är registrerade hos Migrationsverket. Dessa har löst boende själv. Vi kommer att få rapporter från Migrationsverket om antalet en gång i veckan framöver.

24 mars redovisade vi 513 boendeplatser till Länsstyrelsen, som sammanställer länsvis och redovisar till Migrationsverket. De redovisade boendeplatserna innehåller det vi kan upplåta i egen regi (151 boendeplatser) men även externa aktörer som kan erbjuda 10 boendeplatser eller mer. Det är sedan Migrationsverket som avgör och upphandlar de boenden som det finns behov av. Behovet finns inte just nu men Migrationsverket har bett oss att vara beredda. De som anmält färre än 10 boendeplatser har fått en bekräftelse att kommunen tagit emot deras erbjudande. Dessa kan komma att behövas i ett senare skede. Viktigt att veta är att ingen ersättning kan utgå om man upplåter ett boende som inte Migrationsverket upphandlat.

Socialtjänsten förbereder och planerar för att det kan komma ensamkommande barn. I några fall har socialtjänsten också betalt ut så kallat nödbistånd i avvaktan på att Migrationsverket betalar ut den dagersättning som man har rätt till när man registrerat sig.

Våra kommunala skolor och privata skolor i Bollnäs kommun samarbetar och planerar för att ta emot både enstaka och många barn från Ukraina. I dagsläget är ett tiotal barn på väg in i någon skola i Bollnäs kommun.

Det finns möjlighet att utöka skollokaler på Heden om det behovet uppstår.

Vi hoppas kunna anställa en modersmålslärare i Ukrainska och söker aktivt flera lärare som kan Ukrainska.

Vi har aktiverat ”Pussel” som består av ett nätverk av frivilligorganisationer och samordnas av Flyktingverksamheten i Bollnäs kommun. Nätverket hoppas vi kunna koppla ihop med näringslivet som vi vet är engagerade i att hjälpa till i och med kriget i Ukraina. Vi har även anställt en Ukrainsktalande resurs som kommer att arbeta nära flyktingverksamheten och ha en samordnande roll.

Det krävs mycket av den enskilde som sökt skydd, därför planerar vi för att kunna erbjuda utökat stöd och hjälp, främst i kontakten med Migrationsverket och andra myndigheter.

I och med kriget i Ukraina arbetar vi i tre projektgrupper som hålls samman av kommunchefen och delar av den högsta tjänstemannaledningen:

 1. Försörjning till civilsamhället, såsom vatten, livsmedel, el, IT och säkerhet.
 2. Beredskap och säkerhet, såsom civilförsvarsfrågor och utifrån rådande säkerhetsläge.
 3. Flyktingmottagande såsom boende, förskola och skola.

Utöver det har vi förstärkt projektgrupperna med en informations- och kommunikationsstruktur såsom att berätta vad vi gör, guida, ge svar på frågor och minimera oro.

Uppmaning

Vi vill uppmana alla som möter personer som flytt från Ukraina att berätta om hur viktigt det är att anmäla sig hos Migrationsverket. Ukrainska medborgare får visserligen vistas i Sverige i upp till 90 dagar utan att behöva söka något tillstånd. Men utan tillstånd har de mycket begränsad rätt till förmåner såsom dagersättning, skolgång, viss hälso- och sjukvård samt boende. Den som registrerar sig får tillfälligt uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet har direkt större rätt till stöd. Samhället får också bättre förutsättningar att ge ett gott mottagande. Hjälp oss gärna att sprida det här budskapet!

Aktuell information från andra myndigheter

Information med anledning av situationen i Ukraina

Migrationsverket har sammanställt information om situationen i Ukraina och den flyktingström som uppstått.

Information med anledning av situationen i Ukraina Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansök om skydd enligt massflyktsdirektivet

Den som har flytt från kriget i Ukraina kan ha rätt till uppehållstillstånd med tillfälligt skydd i Sverige enligt EU:s massflyktsdirektiv. På migrationsverket kan du läsa om vem som omfattas av massflyktsdirektivet och hur du gör för att ansöka.

Ansök om skydd enligt massflyktsdirektivet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Efter beslut om uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet

På migrationsverket.se finns information om vad som händer när du har fått uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv, och vilka rättigheter och möjligheter du har då.

Efter beslut om uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Att komma till Sverige från Ukraina

Krisinformation.se har tagit fram en samlingssida om vad som gäller för dig som kommer till Sverige från Ukraina.

Att komma till Sverige från Ukraina Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ukrainare på flykt reser utan kostnad med X-trafik

Från och med 4 mars reser ukrainare på flykt utan kostnad med kollektivtrafiken i Gävleborg. Syftet är att stödja de människor som nu flyr Ukraina och underlätta deras resor till skydd undan den ryska invasionen. Ett giltigt ukrainskt pass eller ID-kort gäller som färdbevis på alla X-trafiks bussar och X-tåg. Till att börja med gäller beslutet i tre månader.

Flyktingar från Ukraina får vård som asylsökande

Människor från Ukraina har börjat komma till Gävleborg. De som behöver vård kommer att få det på samma sätt som asylsökande. Nyanlända ska vända sig till närmaste hälsocentral vid behov av vård, recept eller mediciner.

Flyktingar från Ukraina får vård som asylsökande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

BRIS tips på hur du som vuxen kan prata med barn

Du som vuxen kan kontakta Bris kuratorer klockan 9-12 varje vardag på 0771-50 50 50 Arbetet sker i samarbete med krisinformation.se.

BRIS tips direkt till barn

Tips kring hur barn kan hantera oro.
Telefon till BRIS 116 111

Är du orolig för kriget? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Budskap som kommunicerats om säkerhetsläget i Sverige

 • Var källkritisk, undersök fakta och sprid inte rykten vidare.
 • Länets krisberedskapsaktörer samverkar och följer läget noga.
 • Prata med barn och ungdomar och övriga som känner sig oroliga.

Respektive aktör har också blivit ombedd att:

 • utöka sin omvärldsbevakning i traditionella respektive sociala medier
 • informera egen personal om detta samt att trycka extra på incidentrapportering
 • se över rutiner för kommunikation vid störda förhållanden

Kommuner har sedan tidigare, innan invasionen, uppmanats att:

 • fortsätta påbörjat arbete inom säkerhets- och beredskapsområdet
 • vara aktsam på avvikelser i normalbilden, framför allt IT.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 september 2022 kl. 15.17

Sidfot