Bollnäs redo för statliga jobb

Politiker och tjänstemän vid Bollnäs resecentrum

Från vänster: Anna-Lena Vestin (V), Åsa Äng Eriksson (M), Eva Lindberg (S), Marie Centerwall (S), Ida Karkiainen (S), Håkan Englund (S), Benny Engberg (BP), Bengt-Olov Renöfält (C), kommunchef Helena Björkman och Sandra Williamsson, destinations- och turismutvecklare.

Bollnäs kommun fortsätter arbetet för att teckna ett samhällskontrakt med regeringen - med målet att statliga verksamheter etableras i kommunen. På måndagen besökte civilminister Ida Karkiainen Bollnäs och fick ta del av det samlade erbjudande som Gävleborgskommunerna, Region Gävleborg och Länsstyrelsen Gävleborg gemensamt tagit fram. Förväntan är att detta ska leda till en statlig myndighetsetablering i Bollnäs, där förberedelser gjorts för 28 000 kvadratmeter lokaler och 1 200 arbetsplatser.

De olika aktörerna har jobbat tillsammans för att skapa förutsättningarna för etablering av statliga arbetstillfällen, i centralt läge i länet, med fokus på stabil kompetensförsörjning.

- Allt är förberett och vi är övertygade om att vår väl utbyggda kollektivtrafik, resecentrum, tillgång till moderna lokaler och goda möjligheter för bostadsbyggande gör att vi ska kunna gå vidare med vårt mål att nå ökad statlig sysselsättning i Gävleborg och i Bollnäs kommun, säger kommunstyrelsens arbetsutskott i ett gemensamt uttalande.

Håkan Englund (S), kommunalråd i Ovanåkers kommun, deltog också på mötet med civilministern och framhöll att flera kommuner i länet nu är förberedda för en myndighetsetablering.

- Bollnäs med flera kommuner i Gävleborg har ökat planberedskapen och möjliggjort för bostadsbebyggelse, samtidigt som resandemöjligheterna med fokus på ökad kollektivtrafik har utvecklats. Ovanåker behöver också ha tillgång till en varierad arbetsmarknad, som kan komplettera den arbetsmarknad hos oss som till stor del består av tillverkande industri.

Stimulera hela regionen

En förstärkt arbetsmarknad i Gävleborg med nya arbetstillfällen utvecklar och stimulerar hela regionen. Länets dynamik och attraktionskraft stärks, samtidigt som avståndet mellan storstad och landsbygd minskar. Hela landet måste hålla ihop och för Gävleborgs del handlar en förstärkt arbetsmarknad också om att kunna garantera kompetensförsörjningen för näringslivets och offentliga verksamheters behov.

Även landshövding Per Bill samt Eva Lindberg (S), regionstyrelsens ordförande i Region Gävleborg, understryker att hela länet står bakom erbjudandet.

- Vi arbetar samlat för att möta de krav som en statlig etablering innebär. Som representanter för ett samlat Gävleborg har vi nu framfört våra önskemål till civilminister Ida Karkiainen och överlämnat vårt kraftfulla erbjudande som visar vårt gemensamma engagemang, säger Per Bill.

- Vår målsättning är lika tydlig nu som tidigare, vill skriva ett samhällskontrakt med staten som leder till att en statlig etablering ska placeras mitt i Gävleborg, i Bollnäs. För mig är detta en ideologisk och jämlikhetsfråga som handlar om tillit och likvärdiga villkor i landet, framhåller Eva Lindberg.

Ida Karkiainen tackade för presentationen, men konstaterade att hon inte hade något kontrakt med sig för undertecknande.

- Ni har gjort ett bra grundjobb och staten behöver finnas representerad i hela landet, den här typen av arbetstillfällen viktiga för helheten i landet.

Sandra Williamsson, destinations- och turismutvecklare i Bollnäs kommun, betonar att arbetet nu kommer att fortsätta med samma engagemang som tidigare.

- Vi jobbar med långsiktiga insatser och processer och dessa fortsätter fram till att vi har ett underskrivet samhällskontrakt som möjliggör en ökad statlig närvaro.

Ida Karkiainen var här på inbjudan av av kommunstyrelsens arbetsutskott:

Från majoriteten
Marie Centerwall (S), kommunalråd
Benny Engberg (BP), kommunalråd
Åsa Äng Eriksson (M), kommunledning

Från oppositionen
Bengt-Olov Renöfält (C)
Yanina Westergren (L)
Anna-Lena Vestin (V), oppositionsråd

Fakta

Regeringen tillsatte 2015 en parlamentarisk kommitté med uppdrag att lämna förslag på en sammanhållen nationell politik för långsiktigt hållbar utveckling i Sveriges landsbygder. Det slutliga förslaget överlämnades till regeringen i början av 2017 och det innehöll en sammanställning av 75 förslag. Bland annat rekommenderade landsbygdskommittén att 10 000 tjänster vid statliga myndigheter i Stockholm under en 5- till 7-årsperiod ska omlokaliseras. Dessutom: när en ny myndighet inrättas, ska en lokalisering utanför storstadskommunerna alltid vara förstahandsalternativet.

Direkt i anslutning till resecentrum har Bollnäs kommun detaljplanerat, förberett och skapat förutsättningar för ett snabbt igångsättande och byggande av 28 000 m2 moderna, flexibla och hållbara lokaler: Järnvägsgatan 15. Det möjliggör att 1 200 personer ska kunna arbeta med närhet till både sitt hem och resten till av världen. De allra flesta kommer dessutom kunna ta sig till och från arbetet med kollektivtrafik, utan byte av kollektivtrafikslag.

Presentationen som överlämnades vid mötet samt tillhörande prospekt Järnvägsgatan 15, finns att ta del av på sidan statliga jobb till Gävleborg.

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 maj 2022 kl. 11.18

Sidfot