Vi förbereder boendeplatser

Ukrainas flagga med Bollnäs stadshus i bakgrunden

Vi fortsätter förberedelserna för mottagandet av flyktingar från Ukraina där kriget fortsätter. Ungefär 400 flyktingar kommer till Sverige per dag. I Bollnäs kommun finns idag drygt 50 flyktingar från Ukraina. Mest kvinnor och barn. Dessa har ordnat med boendeplatser själva.

Boenden till flyktingar i Bollnäs

Bollnäs kommun har fått en förfrågan från Migrationsverket om att ta emot 160 ukrainska flyktingar med start 1 juli. Vi vill gärna starta det arbetet tidigare och kommer inom kort att ta kontakt med hyresvärdar som lämnat in intresseanmälningar om att de kan erbjuda boenden. Utgångspunkten är boenden med självhushåll, alltså utrustade med kök samt i områden där vi också kan erbjuda förskola och skola. Boendeplatserna kommer vi att utrusta med möbler och husgeråd. Migrationsverket kommer utifrån våra förslag på boendeplatser att skriva avtal med hyresvärdarna. Arbetet styrs av Migrationsverkets förmåga att hinna skriva avtal. Avtalen kommer efter den lagförändring som träder i kraft 1 juli att övergå till kommunen.

Vi tar löpande del av den senaste informationen

Vi deltar i olika möten regionalt och nationellt för att få tillgång till information och hålla oss uppdaterade och ta del av det senaste.

Ukrainsktalande medarbetare

Vi har anställt en ukrainsktalande medarbetare som kommer att stötta civilsamhället. Vi har även anställt en ukrainsktalande modersmålslärare.

Radionyheter på Ukrainska

Ett tips till dig som har kontakt med ukrainare i Sverige: Sveriges Radio har börjat sända nyheter på ukrainska. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vårdinformation på Ukrainska

På vården.se finns samlad informationen om vilken rätt man har i vården för den som är i Sverige utan tillstånd. Texten står på både ukrainska och svenska och riktar sig till både vårdgivare och patienterna.
Vårdinformation på Ukrainska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 september 2022 kl. 15.17

Sidfot