Vi har tilldelats 809 900 kronor i Skapande skola-bidrag!

Skoluppgift ifylld med text och teckningar

Skapande skola är ett stadsbidrag från Kulturrådet. Bidraget syftar till att integrera konst och kultur i grundskolan och bidra till att elever får större möjligheter till eget skapande genom möten med professionella kulturaktörer.

I Bollnäs kommun har ett utvecklingsarbete inom skolan ägt rum där det har framkommit att skolorna behöver fokusera mer på språk-, läs- och skrivutveckling. Planen är att verksamheterna med hjälp av bidraget ska få möjlighet att arbeta mer med det samt koppla på estiska lärprocesser och på så sätt främja nya arbetssätt och metoder.

- Hurra! Det är verkligen roligt att Bollnäs kommun fått detta bidrag beviljat. Fler uttrycksformer för att främja alla barn och elevers lärande är så välkommet. Estetiska lärprocesser passar perfekt in i den pågående process vi kallar möjligheternas förskola och skola. Det är en process för att stärka likvärdigheten med en tydlig gemensam målbild för alla våra verksamheter, säger Berit Öhrn, förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen.

Språkutveckling genom estetiska lärprocesser går som en röd tråd genom de olika Skapande skola-projekten som planeras för grundskoleleverna på de kommunala grundskolorna i Bollnäs kommun. Eleverna kommer till exempel att få lära sig att teckna manga av en professionell serietecknare samt skapa egna berättelser och faktaböcker genom skrivarworkshops med författare. De planerade kulturinsatserna som kopplas till grundskolans uppdrag och värdegrund stimulerar elevernas identitet som berättare och skapare av konst- och kulturuttryck.

- Det är fantastiskt roligt att Bollnäs kommun får ta del av Skapande skola-bidraget! Det här ligger precis i linje med det utvecklingsarbete vi håller på med. Det blir ett mervärde ända ut i klassrummet, säger Agneta Persson, Verksamhetschef för för- och grundskola.

Skolbibliotekarierna Josefine Tysklind och Anette Widenberg Helgesson ligger bakom ansökan och är mycket glada över att Bollnäs kommuns elever får tillgång till statsbidraget:

- Vi är övertygade om att eleverna kommer att tycka att det är både kul och lärorikt att delta i de planerade aktiviteterna. På sikt hoppas vi även att elevernas läsmotivation och måluppfyllelse kommer att öka genom den här insatsen.

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 maj 2022 kl. 13.35

Sidfot