Digitalisering för ökad måluppfyllelse

Gruppfoto av politiker i barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden på besök på Rensbackens skola i de tillfälliga lokalerna på Heden. Från vänster: Charlie Östlund (BP), Anarbek Asylbashev (MP), Yanina Westergren (L), Kristoffer Lövgren (V), Jiaman Tang (M), Ann-Catrin Törnblom (V), Åsa Äng Eriksson (M), Bengt-Olov Renöfält (C), Izdehar Chik Aljabal (BP), Ann-Katrin Samuelsson (S), Ida Engberg-Sepänaho (S) , Christer Lund (SD), Ida Modig Westergren (C).

Bollnäs kommun satsar nu extra på kompetensutveckling inom digitalisering för lärare, rektorer och annan personal inom skolan. Satsningen startar i höst och pågår under hela nästa år.

Pengarna, sammanlagt 1,8 miljon kronor varav 440 000 kronor till fristående skolor, hämtas från Sociala investeringsfonden och ska bidra till att stärka kompetensen kring digitalisering för att öka elevernas måluppfyllelse i skolan.

- Att rektorer, lärare och annan personal inom skolan har de rätta kunskaperna och verktygen inom området är en förutsättning för att vi ska nå målet att alla barn och elever ska kunna utveckla sin digitala kompetens. Jag är glad att vi kan skapa ökade förutsättningar för detta, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Åsa Äng Eriksson (M).

Barn- och utbildningsnämnden har tidigare i sin digitaliseringsplan bland annat slagit fast att alla barn och elever ska utveckla de digitala färdigheter som krävs i dagens samhälle, där rektorer och huvudmän ska ha förmåga att strategisk kunna leda digitalt utvecklingsarbete i verksamheterna.

- Därför blir denna satsning viktig, också för att vi ska nå målet att det ska vara en digital likvärdighet inom skolväsendet, framhåller Charlie Östlund (BP).

Systematiskt kvalitetsarbete

På senare år har, på nationell nivå, just vikten av ökad IT- och digitaliseringskompetens särskilt lyfts fram i skolans läroplan för att nå en ”hög digital kompetens hos barn och elever för att främja kunskapsutveckling och likvärdigheten”.

- För Bollnäs kommuns del innebär det att det är skolornas egna systematiska kvalitetsarbete som ska ligga till grund för vilka insatser som krävs och vilka utvecklingsområden blir berörda, understryker Ann-Katrin Samuelsson (S), 1:e vice ordförande i nämnden.

- Vi är övertygade om att denna satsning också kommer att bidra till kommunens mål om att utbildningen i förskola och skola ska möta varje barn och elevs behov samt förutsättningar och vara likvärdig, oavsett enhet och huvudman, säger Anarbek Asylbashev (MP).

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 maj 2022 kl. 13.00

Sidfot