Klipp häcken för att förbättra trafiksäkerheten!

Närbild på häck längs gata

I sommar kommer vi utföra tillsynskontroller för att säkerställa att du som fastighetsägare inte har en häck eller andra föremål på din tomt som kan skymma sikten och orsaka trafikfara.

Varför gör vi det här?

Varje år skadas människor utmed bostadsgator för att sikten skyms. Några enkla åtgärder före och under sommaren kan rädda liv. Därför har vi bestämt att under perioden juni till september genomföra tillsyn av tomter så att det inte finns häckar, byggnader och andra anläggningar som kan skymma sikten och försämra trafiksäkerheten.

Det är främst fastigheter i nära anslutning till vägkorsningar och gång- och cykelvägar som kommer att vara föremål för tillsynen. Stickprovskontroller kommer att göras under den aktuella perioden.

Syftet med tillsynen är att uppmärksamma fastighetsägare att se över sin växtlighet och andra anordningar eller anläggningar som kan bidra till en försämrad trafiksäkerhet. Vi vill ge fastighetsägare möjlighet att vidta åtgärder innan vi som kommun måste agera.

Vad händer om jag har siktskymmande anordningar på min tomt?

Om vi uppmärksammar en siktskymmande anordning kommer vi i första hand kontakta dig som fastighetsägare. I andra hand kan ett föreläggande om att vidta åtgärder bli aktuellt.

Så ska du klippa häcken

I riktlinjen från Sveriges kommuner och regioner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns tydlig och enkel information om hur du bör sköta din tomt för att hindra att skymd sikt leder till olyckor på bostadsgator.

En välskött häck är inte bara snyggt, det är säkert!

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 november 2022 kl. 07.49

Sidfot