Har du invasiva arter på din fastighet?

Kanadensiskt gullris

De flesta invasiva växtarter som finns i Sverige har spridit sig från trädgårdar och parker. Det kan vara lockande att ta med sig en vacker växt hem från utlandsresan. Det finns dock en risk att växten sprider sig och orsakar skada i sin nya miljö. Alla som har en tomt eller trädgård har ett ansvar för invasiva arter på den egna fastigheten.

Fastighetsägareansvaret gäller för alla – för privatpersoner, kommunala och statliga fastighetsägare och för bolag som äger fastigheter.

Några av våra invasiva arter finns med på EU:s förteckning över invasiva främmande arter. Dessa arter är du som fastighetsägare skyldig enligt lag att bekämpa. I Bollnäs kommun ser vi en större spridning av två EU-listade växtarter, jättebalsamin och jätteloka.

Om du har invasiva växtarter på din mark som inte är EU-listade så bör du ta bort dem ändå för att undvika framtida problem för dig och för naturen.

naturvardsverket.se kan du läsa mer om ditt ansvar som fastighetsägare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Några invasiva främmande växter och tips på vad du kan göra åt dem:

Lupiner

Blomsterlupin

Finns över nästan hela landet. Blir upp till 120 cm hög, får blå, rosa, vita och lila blommor i klasar.

Tips: Plantera den inte. Om du redan har den – ta bort den innan den sätter frö. Gräv upp den, eller slå om det är mycket, och upprepa det i flera år.

Kanadensiskt gullris

Kanadensiskt gullris

Finns i mellersta och södra Sverige, Jämtland och hela östkusten. Blir upp till två meter hög, får många små, gula blommor i toppen.

Tips: Slå av blomställningarna före blomning, eller ta bort hela växten innan den sätter frö. Packa den i säckar vid transport.

Vretros

Vresros

Finns i södra och mellersta Sverige och längs norrlandskusten, ofta på stränder. Stor, taggig buske med rosa eller vita blommor som bildar nypon.

Tips: Slå av blommorna före frösättningen det vill säga innan det blir nypon. Gräv upp den med rötterna, innan den hinner växa sig stor och klipp bort rotskott.

Jättebalsamin

Jättebalsamin

Förekommer över nästan hela Sverige. Växten kan bli 2,5 meter hög och bildar täta bestånd. Blommorna är rosa. Den är EU-listad så du är skyldig att ta bort den på din egen tomt.

Tips: Jättebalsamin är lätt att bekämpa. Dra upp den och packa i säckar för transport. Gör det innan den gått i frö, för det orsakar stor spridning. Upprepa flera gånger per säsong.

Jätteloka

Jätteloka

Finns i nästan hela Sverige. Kan bli upp till tre meter hög. Den är EU-listad så du är skyldig att ta bort den på din egen tomt.

Tips: Växtsaften kan ge svårartade blåsor så använd skyddsutrustning om du ska bekämpa den. Innan den satt frö – ta bort fröställningarna och kapa eller gräv upp rötterna. Upprepa detta flera gånger per säsong.

Parkslide

Parkslide

Finns i södra och mellersta Sverige och vid kusten upp till Norrbotten. Bambuliknande växt som kan bli upp till 4 m hög.

Tips: Det saknas fungerande bekämpningsmetoder och risken finns att den kan stimuleras att växa vid bekämpning. Låt den stå om den inte sprider sig.

Så här hanterar du invasiva arter:

  • Packa dem i en sopsäck och knyt igen (lägg dem INTE på komposten).
  • Ta med säcken till återvinningscentralen.
  • På återvinningscentralen slänger du den slutna säcken i avsedd container/behållare för invasiva arter.

Vad gör Bollnäs kommun?

Inom Bollnäs kommun samverkar Samhällsbyggnadskontoret, Teknik-, service- och fritidsförvaltningen, Borab och Bollnäs bostäder i arbetet mot invasiva arter. Under våren 2022 utbildas berörd personal om hur och varför invasiva arter ska bekämpas. Under våren och sommaren bekämpas invasiva arter på kommunens mark. I år kommer parkenheten att fokusera på jättebalsamin som är en av de arter som sprids snabbast i kommunen. Under sommaren kommer en inventering av invasiva arter på kommunala fastigheter att påbörjas.

Rapportera invasiva arter

Om du upptäcker en invasiv art kan du rapportera detta på invasivaarter.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Allmänhetens rapporter är viktiga för att kunna följa arternas förekomst och spridning.

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 oktober 2022 kl. 11.21

Sidfot