Vanliga trädgårdsväxter hotar den biologiska mångfalden

Jättebalsamin

De senaste årens ökade intresse för trädgård och odling ser ut att fortsätta. Men vilka växter ska man undvika att ha i sin trädgård? Flera av våra vanliga prydnadsväxter, som vresros, blomsterlupin och kanadensiskt gullris utgör faktiskt ett hot mot den biologiska mångfalden.

De klassas som invasiva främmande arter, som lätt sprider sig i naturen och tränger undan andra växter. Nu uppmanar Naturvårdsverket allmänheten att hjälpa till i kampen mot de invasiva arterna.

Vad kan du göra för att hindra spridningen?

Det bästa är naturligtvis att bara köpa och plantera växter som inte är invasiva. Men det gäller att se upp. En del är förbjudna att sälja, men andra invasiva växter kan förekomma i handeln. Om du har en uppvuxen trädgård är det viktigt att kolla om det redan finns några invasiva arter där. Är det så, gäller det att minska risken för spridning. På naturvardsverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns information om vilka som är de vanligaste invasiva främmande växtarterna och råd om hur de ska hanteras.

Eftersom det är olika åtgärder som gäller för olika växter är det bäst att läsa på innan du gör något så det inte blir fel. Gemensamt för alla invasiva växter är att växtavfallet från dem inte får slängas i naturen. Det ska helst packas i dubbla plastpåsar och slängas på anvisad plats vid återvinningscentralen. Är det lite kan det läggas i en plastpåse som försluts och slängs i hushållssoporna. Risken för spridning är som störst just vid hantering och transport. Är man osäker på var man ska göra sig av med växtavfallet, kan du vända sig till BORAB och fråga.

Så här hanterar du invasiva arter:

  • Packa dem i en sopsäck och knyt igen . Lägg dem INTE på komposten!
  • Ta med säcken till återvinningscentralen.
  • På återvinningscentralen slänger du den slutna säcken i avsedd container/behållare för invasiva arter.

På borab.se kan du läsa mer hur du ska hantera dem på rätt sätt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vad gör vi på Bollnäs kommun?

Inom Bollnäs kommun samverkar samhällsbyggnadskontoret, teknik-, service- och fritidsförvaltningen, BORAB och Bollnäs Bostäder i arbetet mot invasiva arter. Under våren 2022 utbildas berörd personal om hur och varför invasiva arter ska bekämpas. Under våren och sommaren bekämpas invasiva arter på kommunens mark. I år kommer parkenheten att fokusera på jättebalsamin som är en av de arter som sprids snabbast i kommunen. Under sommaren kommer en inventering av invasiva arter på kommunala fastigheter att påbörjas.

Rapportera invasiva arter

Om du upptäcker en invasiv art kan du rapportera detta på invasivaarter.nu. Allmänhetens rapporter är viktiga för att kunna följa arternas förekomst och spridning.

naturvardsverket.se finns mer information om invasiva arter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 maj 2022 kl. 06.56

Sidfot