Kommunfullmäktige sammanträder idag klockan 17:00

Bild av Bollnäs stadshus

Dags igen för kommunfullmäktige med ledamöterna på plats i stadshuset.

Ärendelistan omfattar 29 ärenden, bland annat besvarande av tre interpellationer och två motioner samt ett medborgarförslag.

Här följer ett urval från föredragningslistan:

  • Sammanträdet inleds som vanligt med allmänhetens och ledamöternas frågestund
  • Investeringsbudget 2023 med plan 2024-2026
  • Uppföljning av kommunstyrelsens och Inköp Gävleborgs verksamheter 2021
  • Besvarande av medborgarförslag om att kommunen ska underlätta och upplåta mark (förslagsvis vid Varpens nordvästra strand). Förslagsställaren vill att kommunen upplåter mark till intresserade entreprenörer som därigenom skulle kunna höja attraktionsvärdet för Långnäs.
  • Interpellation till socialnämndens ordförande om avskaffning av minutstyrning inom hemtjänsten. Interpellationen är ingiven av fullmäktigeledamoten Yanina Westergren (L) som frågar: Planerar man att inom hemtjänsten avskaffa minutstyrning av personalen och istället införa tillitsbaserad styrning?

Sammanträdet kan följas via webbsändningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., via Bollnäs bostäders TV-nät samt på närradion 98,4 MHz. Hörslinga finns.

Mer på ämnet

Så styrs Bollnäs kommun
Kommunfullmäktige
Sammanträdeskalender
Efterutsändning av kommunfullmäktige
Möteshandlingar och kallelser
Medborgarförslag

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 mars 2023 kl. 08.21

Sidfot