Tobaksodling är en hälso-, klimat- och miljöbov

Kampanjjbild world no tobacco day som visar fimpar, dödskalle och skogsskövling

31 maj är det tobaksfria dagen och fokus i år är tobakens påverkan på klimatet och miljön.

Tobakens allvarliga konsekvenser för miljö och klimat

Här kan du läsa mer om vilken påverkan tobak har på vår planet.

Konkurrerar ut livsmedelsproduktion

I tobaksodlande länder som Laos, Mozambique, Zambia, Nordkorea, Zimbabwe, Tanzania och Malawi lider runt en femtedel av befolkningen av undernäring. Där odlas mycket tobak på jordbruksmark som skulle kunna användas till att odla livsmedel.

Påverkan på miljö och klimat

Det används giftiga bekämpningsmedel som leder till att vattendrag förgiftas och fiskdöd. Tobaksindustrin bidrar till den globala uppvärmningen genom att släppa ut höga mängder koldioxid. Koldioxid är den stora boven i den globala uppvärmningen.

Tobaksodling bidrar till skogsskövlingen

Skogsskövling sker också för att ved behövs när tobaken ska torkas, och för att tillverka papper till paket och cigaretter.

I de områden i Afrika där tobak odlas är avskogningen tio gånger större än genomsnittet i Afrika. Avskogning står för cirka 20 procent av klimatpåverkan globalt. När skog försvinner ökar halten av koldioxid i atmosfären, vilket bidrar till den globala uppvärmningen. Det gör att skogsområdena blir allt torrare och skogsbränderna fler och intensivare, vilket också frigör koldioxid till atmosfären. Avskogning utarmar också den biologiska mångfalden.

Snus och cigaretter är vattenslukare

Tobaksproduktion är extremt vattenintensiv. Grundvattennivåerna sjunker i områden där grundvattnet används för bevattning – på bekostnad av odling av andra grödor. För att producera en enda cigarett går det åt 3,7 liter vatten. Den som röker ett paket om dagen bidrar därmed till ett enormt slöseri av vatten. I hela världen förbrukas vatten i motsvarande mängd som 9,25 miljoner simbassänger som är 50m långa och 25m breda. Ytterligare en stor miljöpåverkan är förstås transporten av alla dessa cigaretter som till stor del görs med hjälp av fossila bränslen.

Kemiskt avfall och nedskräpning

Tobaksindustrin är världens 18:e största förorenare av kemiskt avfall, och bidrar dessutom till försurning genom utsläpp av svaveldioxid. Även nikotin utgör ett farligt avfall. Allteftersom miljölagstiftningen skärps i olika länder tenderar bolagen att flytta verksamheten till länder med mindre strikta regler.

Ett annat miljöproblem som tobaken bidrar med är nedskräpning. Fimpar består av plast som inte bryts ned och tobaksbruket ger också ett avfall som innehåller över 7000 giftiga kemikalier som hamnar i naturen, på gator, i avlopp och vatten.

WHO:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du länkar med mer information.


Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
31 maj 2022 kl. 08.00

Sidfot