Bollnäs redo för samhällskontrakt med regeringen

Statliga jobb till Gävleborg - logga på lila bakgrund

Det händer mycket i Bollnäs kommun! Vi ska växa och fortsätta vår viktiga utvecklingsresa. Därför är det hög tid för statliga jobb till Bollnäs. I flera år har vi arbetat samlat över partigränserna tillsammans med Gävleborgskommunerna, Region Gävleborg och Länsstyrelsen Gävleborg för att teckna ett samhällskontrakt med regeringen. Vi vill att statliga verksamheter etableras i Bollnäs - mitt i Sverige, mitt i fantastiska Gävleborg.

En förstärkt arbetsmarknad i Gävleborg med nya arbetstillfällen utvecklar och stimulerar hela regionen. Länets dynamik och attraktionskraft stärks, samtidigt som avståndet mellan storstad och landsbygd minskar. Hela landet måste hålla ihop och för Gävleborgs del handlar en förstärkt arbetsmarknad också om att kunna garantera kompetensförsörjningen för näringslivets och offentliga verksamheters behov.

Inför detta samhällskontrakt har vi tagit vårt ansvar. Vi har rustat oss för de krav som en ny statlig etablering kräver. Flera Gävleborgskommuner har ökat planberedskapen och möjliggjort för bostadsbebyggelse, med stora satsningar på ökad kollektivtrafik. I Bollnäs underlättar vi så att fler människor kan flytta till vår kommun, bland annat genom de nya tomter som nyligen färdigställts i centralorten.

Vi har också med stöd av statliga och regionala medel ett nybyggt resecentrum, med förberedelser för 28 000 kvadratmeter i moderna, flexibla och hållbara lokaler i direkt anslutning. Detta gör det möjligt för 1 200 personer att arbeta med närhet till både hemmet och till resten av världen. De allra flesta kommer dessutom att kunna ta sig till och från arbetet med kollektivtrafik, utan att behöva byta kollektivtrafikslag.

Vi påminner om rekommendationerna från den parlamentariska kommitté som tidigare tillsattes med uppdraget att lämna förslag på en sammanhållen nationell politik för långsiktigt hållbar utveckling i Sveriges landsbygder:

  • 10 000 tjänster vid statliga myndigheter i Stockholm under en fem- till sjuårsperiod ska omlokaliseras till regioner i behov av statliga arbetstillfällen
  • När en ny myndighet inrättas, ska en lokalisering utanför storstadskommunerna alltid vara förstahandsalternativet.

Vi är övertygade om att vår väl utbyggda kollektivtrafik, resecentrum, tillgång till moderna lokaler och goda möjligheter för bostadsbyggande till grund för att vi ska kunna gå vidare med vårt mål att nå ökad statlig sysselsättning i Gävleborg och i Bollnäs kommun.

Vi är fullt beredda att gå vidare och har tillsammans med många aktörer gjort omfattande satsningar på detta. Nu ser vi fram emot att tillsammans med staten bidra till att vi når våra förväntade mål – och att även järnvägen längs Norra Stambanan rustas upp för att ytterligare underlätta och möjliggöra länets tillväxtresa.

Vi är redo att teckna samhällskontrakt. Är regeringen beredd att skriva under?

Kommunstyrelsen i Bollnäs genom kommunstyrelsens arbetsutskott
För majoriteten:
Marie Centerwall (S)
Benny Engberg (BP)
Åsa Äng Eriksson (M)
Britt-Marie Rosenqvist (MP)
För oppositionen:
Bengt-Olov Renöfält (C)
Yanina Westergren (L)
Anna-Lena Vestin (V), oppositionsråd

Ovanåkers kommun
Håkan Englund (S), kommunstyrelsens ordförande

Region Gävleborg
Eva Lindberg (S), regionstyrelsens ordförande

Länsstyrelsen Gävleborg
Per Bill, landshövding

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 december 2022 kl. 08.46

Sidfot