Hej cyklist i Bollnäs kommun!

flicka på cykel

Hur tycker du att det är att cykla i Bollnäs kommun? Finns det bra cykelvägar till och från skolan, jobbet och fritidsaktiviteterna? Känner du dig trygg på cykelbanorna och vad skulle få dig att cykla mer? Ta chansen att tycka till om hur det är att cykla i Bollnäs kommun i undersökningen Cyklistvelometern och bidra till att göra Bollnäs kommun mer cykelvänlig!

För tredje gången genomför Bollnäs kommun cykelfrämjandets cyklistvelometer som är en nöjdhetsundersökning där du som cyklar i Bollnäs kommun har möjlighet att tycka till om cykelförutsättningarna här. Undersökningen är en webbenkät och genomförs vartannat år och är öppen 3 juni–31 augusti.

Enkäten består av totalt 28 frågor inom kategorierna:

  • generell nöjdhet
  • trygghet
  • tillgång till cykelinfrastruktur
  • framkomlighet i cykelvägnätet
  • cykelklimat och
  • cykelns prioritet i kommunen.

Cyklistvelometern har genomförts två gånger tidigare i kommunen, 2018 och 2020. År 2020 var det 127 som svarade, i år vill vi såklart ha in ännu fler svar och hoppas att du tar chansen att tycka till om hur det är att cykla i Bollnäs kommun och vad som skulle kunna bli bättre.

Förra årets resultat indikerade på att det finns goda förutsättningar för cykling i kommunen, men att mycket kan bli bättre. Bollnäs kommun fick betyget C på en skala A-F, där A är bäst och F underkänt.

Mycket finns att göra för att skapa bättre förutsättningar för ökat cyklande, en del i det är att vi på kommunen behöver veta vad du tycker behövs förbättras - men även sådant som fungerar bra.

Ta chansen att påverka och bidra till att Bollnäs kommun blir lite mer hållbart!

Tack för din tid.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 juni 2022 kl. 10.45

Sidfot