Vi söker restauratör till Kulturhuset!

Kulturhusets fasad med löv i förgrunden

Foto: Ma Lou Skoglund

Vill du driva restaurang och café i Bollnäs kulturkvarter?

Grundläggande idé

Kulturkvarteret erbjuder kommunens invånare och besökare ett brett och professionellt utbud av kulturaktiviteter som gör kvarteret till en naturlig mötesplats. Restaurang och café är placerad i hjärtat av kulturkvarteret och är en viktig förutsättning för helhetsupplevelsen av platsen.

Restaurang och café, med kringområden, ska vara av god funktionalitet och hålla en hög kvalitet med trivsamma utrymmen för samkväm och kulturaktiviteter. Hög professionalitet, i linje med de arrangemang och aktiviteter som produceras i Kulturkvarteret, är en grundförutsättning. Ett intresse för olika kulturuttryck och en förmåga att flexibelt anpassa utbudet i restaurang och café bidrar till ett framgångsrikt koncept.

Bollnäs Kommun har formulerat ett antal krav på tillträdande restauratörer, men lämnar stor frihet för restauratören att själv sätta sin prägel på verksamheten.

Krav och förväntningar

 • Restauratören är kvalificerad för godkännande av serveringstillstånd av berörda myndigheter.
 • Restauratören uppfyller samtliga myndighetskrav för verksamhetens drivande.
 • Restauratören har ett gott samarbete med kulturkvarterets övriga verksamheter och arrangörer, vilket bland annat inkluderar samplanering med Kulturenheten inför arrangemang i kulturkvarteret.
 • Restaurang och café har öppettider som tillgodoser kulturkvarterets övriga verksamheters efterfrågan på restaurang och café. Det innebär att restauratör tillhandahåller servering vid konferenser och arrangemang i kulturkvarteret, men också att den hålls öppen som en naturlig mötesplats i kulturkvarteret.

Villkor för hyresförhållandet

Hyrestiden är 3 år med möjlighet till ytterligare förlängning. Övriga villkor för hyresförhållandet framgår i hyresavtalet Pdf, 872.6 kB, öppnas i nytt fönster..

Intresseanmälan

Intresseanmälan ska innehålla:

 • Organisationsnummer och kontaktuppgifter.
 • Beskrivning av verksamheten med bland annat beskrivning av restauratörens idé, mål, servering, öppettider, service och kvalitet samt restauratörens roll i kulturkvarteret.
 • Beskrivning av eventuell inriktning eller prägel på verksamheten.
 • Beskrivning av förslag till eventuella aktiviteter eller annat som vill framhållas för verksamheten.
 • Beskrivning av uppfyllande av krav och förväntningar enligt beskrivning ovan.
 • Eventuella förväntningar och önskemål från restauratören.
 • Senaste tillträdesdag.

Urval

Beslut om vem som tilldelat hyreskontraktet görs utifrån en helhetsbedömning där angivna erfarenheter och planerad verksamhet utgör en viktig del.

Intresseanmälan ska lämnas till:

Bollnäs Kommun
Teknik-, service- och fritidsförvaltningen
Petter Bäckebjörk
821 80 Bollnäs

Märk kuvertet med "Hyra restaurangen Kulturhuset".

Urval sker löpande.

Visning

För visning av lokalen, kontakta nedanstående kontaktperson via e-post.

Kontakt

Petter Bäckebjörk, fastighetsförvaltare
Telefon: 0278-256 28
e-post: petter.backebjork@bollnas.se

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 juni 2022 kl. 16.04

Sidfot