Kommunfullmäktige sammanträder idag klockan 15:00

Bild av Bollnäs stadshus

Ikväll är det sista sammanträdet före sommaruppehållet. I september startar vi upp igen.

Ärendelistan omfattar 27 ärenden, bland annat bokslutsprognos 1 2022 och driftbudget 2023 med plan 2024-2026/verksamhetsplan 2023.

Här följer ett urval från föredragningslistan:

  • Sammanträdet inleds som vanligt med allmänhetens och ledamöternas frågestund
  • Teknik- och fritidsnämnden med begäran om investeringsmedel (förvärv av del av fastigheten Bro 4:1). Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att förvärva del av fastigheten Bro 4:1 för 2 250 000 kr enligt upprättat förslag, samt att teknik- och fritidsnämnden tillförs investeringsbudget på 2 250 000 kr år 2022. Kommunstyrelsen beslutade 2012-06-07 att ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att starta en process med förvärv av vissa utpekade markområden med strategiskt värde kring Bollnäs resecentrum. Det finns flera anledningar till beslutet att försöka skaffa sig rådighet till området, den viktigaste är att främja det kollektiva resandet.
  • Avskaffande av förseningsavgifter på folkbiblioteken i HelGe-samarbetet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att, under förutsättning att övriga kommuner i HelGe-samarbetet fattar liknande beslut, avskaffa folkbibliotekens förseningsavgifter från och med 2022-09-01.
  • Interpellation till socialnämndens ordförande om avskaffning av minutstyrning inom hemtjänsten. Interpellation är inkommen 2022-04-14, ingiven av fullmäktigeledamoten Yanina Westergren (L); "Interpellation ställd till Socialnämndens ordförande inför kommunfullmäktige den 25 april. Fråga: Planerar man att inom hemtjänsten avskaffa minutstyrning av personalen och istället införa tillitsbaserad styrning? Interpellationen skulle ha besvarats vid maj månads sammanträde.

Sammanträdet kan följas via webbsändningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., via Bollnäs bostäders TV-nät samt på närradion 98,4 MHz. Hörslinga finns.

Mer på ämnet

Möteshandlingar och kallelser
Efterutsändning av tidigare kommunfullmäktige
Hur fungerar en kommun?
Kommunfullmäktige
Sammanträdeskalender
E-förslag

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 oktober 2022 kl. 10.06

Sidfot