Är du anhörig till en person som har problem med alkohol eller droger?

Fest och personer vid bord.

Den 15 september och tolv torsdagar framöver, kommer Beroendecentrum i Bollnäs bedriva CRAFT-programmet i grupp.

CRAFT-metoden riktar sig till personer som är anhöriga till någon som har ett skadligt bruk eller ett beroende av alkohol och/eller droger. CRAFT syftar till att hjälpa anhöriga att få ett tryggare förhållningssätt och flera strategier att använda sig av i relationen till den anhörige.

Vi vänder oss till dig som är förälder, partner eller vuxet barn till en person med sådana problem.

Tidigare deltagare har uttryckt att medverkan i CRAFT har lett till bättre välmående och en större förmåga att sätta gränser och bejaka sina egna behov. CRAFT erbjuds vid ett tillfälle per termin så nästa tillfälle, efter det som startar 15 september, ges våren 2023.

Att vara med i CRAFT-grupp är kostnadsfritt och innebär inte någon dokumentation hos socialtjänsten. Vi har skyldighet att anmäla oro för barn under 18 år.

Varmt välkommen att kontakta oss för anmälan och för mer information!

Anmälan: På telefon 0278-265 38 eller via mejl beroendecentrum@bollnas.se

Var: Gruppen bedrivs i Beroendecentrums lokaler på Heden 112 i Bollnäs.

Tid: Torsdagar kl. 9.00-11.00 med start den 15 september 2022

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 juni 2022 kl. 08.59

Sidfot