Nya bestämmelser i socialtjänstlagen

Bollnäs kommunvapen

Den 1 juli 2022 införs bestämmelser i socialtjänstlagen om att den som har hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt. Detta om det inte är uppenbart att det inte behövs

Den fasta omsorgskontakten ska enligt Socialstyrelsen tillgodose den enskildes behov av trygghet, kontinuitet, individanpassad omsorg och samordning när hemtjänstinsatser verkställs.

Vi erbjuder idag en kontaktman till varje brukare. Kontaktman kan till vissa delar likställas med fast omsorgskontakt men vi kommer nu, utifrån de nya bestämmelserna, att uppdatera våra uppdragsbeskrivningar, säger Anneli Sköld, verksamhetschef inom äldreomsorgen.

Från och med nästa år, den 1 juli 2023, kommer endast den som har yrkestiteln undersköterska att kunna utses till fast omsorgskontakt.

De nya bestämmelserna innebär att omsorgskontakten i högre grad ska utföra beviljade hemtjänstinsatser och det är något vi kommer att se över våra rutiner för, säger Anna-Stina Sjödin, förvaltningschef för Socialförvaltningen.

Mer information hittar du på Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 juni 2023 kl. 10.23

Sidfot