Utställning om utvecklingen av Bro 4:4

Visionsbild över bandyarenan Bild: Bollnäs bandy

Utvecklingen av det gamla SJ-området i centrala Bollnäs Bro 4:4 fortsätter och nu invigs en utställning med bilder som både visar områdets historia och visioner om hur delar av området är tänkt att utvecklas. Bakom utställningen står Bollnäs bandy och Samhällsbyggnadsbolagen SBB.

Utställningen invigs lördag den 2 juli kl. 10 och är öppen 10 till 14 alla dagar, utom söndagar, fram till och med den 16 juli. Du hittar utställningen i samma lokaler som kommunens nya InfoPoint, på resecentrum i Bollnäs.

Kommunens planer för SJ-området

På SJ-områden i centrala Bollnäs vill vi skapa ett nytt stadsrum som ska möjliggöra för uppförande av nya verksamheter - däribland en bandyarena, samtidigt som delar av områdets kulturhistoriskt och miljömässigt värdefulla bebyggelse bevaras.

Vi har byggt en ny infart till området och en ny gång- och cykelväg från Sveriges bästa resecentrum. Den nya gång- och cykelvägen skapar en förstärkt länk i gång- och cykelvägnätet och binder samman SJ-området med resecentrum och centrum men även med Ren och Framnäs via Karlslundsbadet.

Vi tillgängliggör SJ-området

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 juni 2022 kl. 16.19

Sidfot