Är du utsatt för våld i nära relation?

Kvinna gråter med händerna för ansiktet

Vi erbjuder dig som är utsatt för våld i nära relation att ingå i en stödgrupp för kvinnor.

I gruppen träffar du andra kvinnor som har liknande erfarenheter och tillsammans går vi igenom de processer och mekanismer som utgör grunden i våld i nära relation. Vid 20 tillfällen berör ni tillsammans med våra familjebehandlare olika teman som exempelvis vad våld är, våldets konsekvenser, vardagspsykologi, samhället och våldet och att leva med våld som barn.

Metoden bygger på Utväg Skaraborgs behandlingsprogram som är grundat på tillgänglig forskning och beprövad erfarenhet.

Syftet är att stärka kvinnor i den situation de lever i och ge möjlighet till reflektion och återhämtning.

Vi träffas på torsdagar mellan kl 9-11 i öppenvårdens lokaler med start 6 oktober.

Vid intresse kontakta öppenvårdens behandlare:

Emmelie Bruzelius
Telefon: 070-260 17 68

Välkommen!

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 mars 2023 kl. 10.28

Sidfot