Trygghetens hus – nytt samarbete mellan kommunen och polisen

Shida
Kinuka Karlsson och Helena Sundberg

Shida Kinuka Karlsson och Helena Sundberg.

Nyligen startade Bollnäs kommuns och Polisen Hälsinglands samverkansprojekt Trygghetens hus. Gävleborg sticker ut negativt i landet när det gäller våld i nära relation och syftet med projektet är att upptäcka och förebygga våld i nära parrelationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

Projektet ska pågå i tre år och drivs av projektledaren Kristina Anderson, verksamhetschef inom socialtjänsten i Bollnäs, och projektledare Helena Sundberg från polisen i Bollnäs. Helena Sundberg är även samordnare tillsammans med Shida Kinuka Karlsson från kommunens socialtjänst. Idag sitter samordnarna tillsammans på polisstationen, men avsikten är att flytta till en extern lokal framöver.

I projektet finns tre huvudinriktningar: ”Trygghet och hälsa” riktar särskilt in sig mot ungas utsatthet för våld i nära parrelationer/hedersrelaterat våld och förtryck. I detta arbete kommer elever på tre skolor i Bollnäs ges möjlighet att själva ta fram förslag på åtgärder för att skapa förändring, något som enligt Brottsförebyggande rådets rapport ”Våld i ungas parrelationer”är en framgångsfaktor.

Parallella processer” är en annan del i projektet, där både våldsutsatt och våldsutövare ges möjlighet att få hjälp under och efter polisutredningen. Denna del i projektet kommer också att följas upp av forskare från Högskolan i Gävle.

”Utvecklad samverkan” är en tredje del i projektet som syftar till att minska risken för att någon som riskerar att utsättas, eller utsätts, för våld faller mellan stolarna i kontakten med polis, skola, socialtjänst och/eller hälso- och sjukvården, den delen bygger på Socialstyrelsens utredningar av vissa skador och dödsfall 2018-2022.

Kontakt

Shida Kinuka Karlsson, samordnare Bollnäs kommun
E-post: shida.kinuka.karlsson@bollnas.se
Telefon: 070-198 89 21

Helena Sundberg, projektledare och samordnare Polisen i Bollnäs
E-post: helena.sundberg@polisen.se
Telefon: 070- 341 93 57

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 september 2022 kl. 07.46

Sidfot