Första hjälpen till psykisk hälsa och suicidpreventiva dagen!

Person sittandes med ryggen åt

Under hösten fortsätter vi att internutbilda i första hjälpen till psykisk hälsa. Kopplat till ämnet uppmärksammar vi även suicidpreventiva dagen den 10:e september.

Om utbildningen

Mental Health First Aid (MHFA) är ett utbildningsprogram i första hjälpen till psykisk hälsa. Utbildningen, som riktar sig till kommunens medarbetare, ger deltagaren kunskaper som tillåter denne att rycka in och ge en första hjälp tills den drabbade fått professionell psykologisk hjälp.

Utifrån beslut ska samtliga av kommunens medarbetare på socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen ta del av MHFA-utbildningen. Utbildningen startade i våras och fler utbildningstillfällen är inplanerade under hösten.

Suicidpreventiva dagen 10 september

Tiotusentals får varje år beskedet att någon de känner har tagit sitt liv. Genom att uppmärksamma suicidpreventiva dagen vill vi öka medvetenheten om ett stort lidande.

Suicidpreventiva dagen infördes 2003 på initiativ av International Association for Suicide Prevention (IASP) tillsammans med Världshälsoorganisationen (WHO).

Den 10 september varje år genomförs arrangemang på olika platser i Sverige. Vi vill uppmärksamma dagen genom att sprida kunskap om vart man kan vända sig för att få hjälp med självmordstankar och psykisk ohälsa.

Första hjälpens grunder vid psykisk ohälsa förkortas: BLEUS

Vid akut situation ring 112!

  • Bedöm situationen och ta kontakt.
  • Lyssna öppet och fördomsfritt.
  • Erbjud stöd och information.
  • Uppmuntra personen att söka professionell hjälp.
  • Stöd personen att skaffa andra hjälpresurser.

Behöver du eller någon du känner hjälp?

Vid akut situation ring 112!

Vi arbetar för social hållbarhet

Arbetet med första hjälpen till psykisk ohälsa (MHFA) ligger i linje med kommunkoncernens arbete för social hållbarhet. Som stöd i arbetet finns det styrande dokumentet: Program för social hållbarhet Pdf, 854.2 kB..

Kortfattat kan man säga att ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Mer om arbetet med social hållbarhet.

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 september 2022 kl. 07.45

Sidfot