Vad tycker du om Bollnäs kommun?

Vågen med en and i förgrunden och Bollnäs stadshus och kyrka i bakgrunden

Genom en enkätundersökning ges invånarna i Bollnäs kommun möjligheten att tycka till om vår kommun och våra verksamheter.

Undersökningen genomförs av Statistiska centralbyrån, SCB, på uppdrag av oss som kommun. Om du fått en enkät skickad till dig är du en del av ett slumpmässigt urval.

Medborgarundersökningen mäter invånarnas uppfattning om hur det är att leva och bo i Bollnäs kommun. Undersökningen innehåller frågor utifrån tre kategorier: Bollnäs kommun som en plats att bo och leva på, våra kommunala verksamheter och medborgarnas inflytande i vår kommun. Undersökningen ger oss även svar på hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och annan värdefull vägledning för våra verksamheter. Du som är med i undersökningen kan svara via en pappersenkät eller digitalt. Digitalt kan du välja att svara på engelska och pappersenkäten går att få på arabiska.

Vad lär vi oss av resultatet?

Du kan se resultatet av den förra undersökningen som genomfördes 2020 via en film på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Resultatet har lett till att vi allt mer använder oss av olika sätt för att ge möjlighet till påverkan till exempel genom enkätundersökningar och dialoger.

Dina synpunkter är viktiga

Kom också ihåg att du som invånare alltid har möjlighet att skicka in frågor till kommunfullmäktige, lämna ett e-förslag eller lämna en synpunkt.

Läs mer om att lämna e-förslag.

Fler nyheter från Bollnäs kommun

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 september 2022 kl. 08.36

Sidfot